Na grondige overweging en evaluatie van de actuele marktomstandigheden en zakelijke uitdagingen, hebben we met spijt in ons hart besloten dat Young Law per augustus van dit jaar haar deuren zal sluiten.

We willen deze gelegenheid aangrijpen om onze oprechte dankbaarheid uit te spreken voor het vertrouwen dat u gedurende de jaren dat Young Law actief was in ons hebt gesteld.

Met warme groeten,
Het Team van Young Law