Bij het opstellen van algemene voorwaarden komen veel verschillende aspecten kijken. De juristen van Young Law hebben al jaren ervaring en letten op enkele belangrijke zaken. Hieronder vindt u de belangrijkste punten die wij met u bespreken en welke van groot belang zijn voor uw algemene voorwaarden.

Met wie wordt de overeenkomst gesloten?

Allereerst wordt er bepaald met wie de overeenkomst wordt gesloten. Gaat het bij de wederpartij om een onderneming, een consument of om een combinatie? In Nederland worden consumenten beter beschermd in de wet dan een onderneming. Het is dan ook zo dat u als onderneming uw aansprakelijkheid minder kunt beperken tegenover een consument dan bij een onderneming. Onze juristen zullen dit in ieder geval uitgebreid met u bespreken.

Aansprakelijkheid beperken

Een van de belangrijkste aspecten van uw algemene voorwaarden is de beperking van de aansprakelijkheid. U wilt als ondernemer immers zo min mogelijk risico lopen. Uw aansprakelijkheid geheel uitsluiten kan niet zomaar. De wet geeft enkele voorbeelden van zogenaamde ‘onredelijk bezwarende’ artikelen. Ook het uitsluiten van uw aansprakelijkheid wordt in deze wettekst genoemd. Dit betekent niet dat uw aansprakelijkheid niet beperkt kan worden. Het moet echter op de juiste manier worden geformuleerd. Onze juristen zullen dit onderwerp altijd met u behandelen.

De kern van de overeenkomst

Het is wettelijk niet toegestaan om de kern van de (hoofd)overeenkomst in de algemene voorwaarden te omvatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een prijs of de huurtermijn die worden opgenomen in de algemene voorwaarden. Het is daarom noodzaak dat wij uw onderneming begrijpen. Alleen dan kunnen onze juristen uw algemene voorwaarden sluitend maken en uw onderneming beschermen.

Is het leesbaar?

Juridische documenten worden geassocieerd met onbegrijpelijk taalgebruik. Young Law zorgt dat uw algemene voorwaarden worden opgesteld in begrijpbare taal. U en uw klant moeten de voorwaarden begrijpen om conflicten te voorkomen. Het is dan ook niet de bedoeling om in uw voorwaarden enkel moeilijke woorden en juridische termen te verpakken. We houden het simpel en correct.

Gaat het om koop op afstand?

Onze juristen zullen altijd met u bespreken of uw klant de producten online koopt. Indien dit het geval is moet er rekening gehouden worden met de wettelijke retourtermijn van 14 dagen. Er zijn echter uitzonderingen. In enkele gevallen is het niet verplicht om een retourtermijn aan te houden. Denk bijvoorbeeld aan op maat gemaakte producten waarbij u heeft geïnvesteerd in het product. Tijdens uw intakegesprek zullen onze juristen ook dit met u bespreken om tot de juiste algemene voorwaarden te komen.