Algemene voorwaarden opstellen voor uw onderneming

Algemene voorwaarden zijn van het grootste belang voor uw onderneming. In uw algemene voorwaarden legt u namelijk bepalingen schriftelijk vast. Deze gelden voor overeenkomsten tussen uw bedrijf en uw leveranciers of uw klanten. De rechten en plichten van zowel uw bedrijf als die van uw leverancier of klant, kunt u in uw algemene voorwaarden opnemen.

Garantie, aansprakelijkheid en klachtenafhandeling zijn voorbeelden van onderwerpen die u in uw algemene voorwaarden kunt zetten.

Uw algemene voorwaarden vermeldt u op uw website en u stuurt ze mee met offertes. Door deze voorwaarden goed op te stellen, verkleint u de kans op miscommunicatie en problemen. Heeft u uw algemene voorwaarden al opgesteld en weet u niet zeker of ze helemaal voldoen? Of heeft u nog helemaal geen algemene voorwaarden opgesteld? U kunt uw algemene voorwaarden door Young Law op maat laten opstellen of controleren.

Ja, ik wil algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opstellen: wat staat erin?

Met uw algemene voorwaarden sluit u bepaalde risico’s die u als ondernemer loopt uit. Zo neemt u bijvoorbeeld belangrijke informatie over aansprakelijkheid op in dit document. Daarmee dekt u uw onderneming gedeeltelijk in.

Ook de betalingstermijnen voor facturen die u hanteert, zet u in de algemene voorwaarden. Wettelijk is namelijk bepaald dat de betalingstermijn 30 dagen is. Maar wanneer u een kortere of langere betalingstermijn wilt, dan kunt u dit vastleggen in uw algemene voorwaarden. Uiteraard kunt u ook afzonderlijke afspraken met uw leveranciers of klanten maken over de betalingstermijn, bijvoorbeeld door deze in de opdrachtbevestiging of een ander contract te zetten.

Een ander belangrijk aspect kan het eigendomsvoorbehoud zijn. Neemt u dit op in uw algemene voorwaarden, dan kunt u er als ondernemer voor zorgen dat u het eigendom over de door u geleverde goederen behoudt wanneer de factuur niet betaald wordt of uw klant failliet gaat.

Direct algemene voorwaarden opstellen

Tips bij algemene voorwaarden opstellen

Waar moet u op letten wanneer u uw algemene voorwaarden opstelt?

  • Houd de algemene voorwaarden algemeen! Het is de bedoeling dat de algemene voorwaarden bestaan uit bepalingen die voor zoveel mogelijk overeenkomsten van toepassing zijn.
  • Zet in al uw overeenkomsten het volgende: ‘Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van (bedrijfsnaam) van toepassing.’.
  • Geef de leverancier of klant de kans om op de hoogte te zijn van de inhoud van uw algemene voorwaarden. Geef hier dus informatie over. Stuur ze bijvoorbeeld standaard bij iedere offerte mee.
  • De algemene voorwaarden moeten makkelijk te vinden zijn, zoals via een link op uw website.

Algemene voorwaarden opstellen voor het MKB

Bent u MKB’er? Dan weet u zelf het beste wat uw financiële buffer is. Maar laten we eerlijk zijn: zelfs als u voldoende buffer heeft om een rechtszaak te financieren, dan besteedt u dit geld toch liever aan andere zaken? Heeft u niet voldoende buffer, dan kan een conflict zelfs leiden tot een faillissement van uw bedrijf. Dat wilt u uiteraard voorkomen. Met de juiste juridische documenten dekt u een groot deel van de risico’s die u als ondernemer loopt in. Twijfelt u of algemene voorwaarden voldoende zijn? Kijk of een Start Up pakket met basisdocumenten voor u de oplossing is.

Direct algemene voorwaarden opstellen

Start nu met het opstellen van uw
algemene voorwaarden.

Ja, ik wil algemene voorwaarden

Meer weten? Neem gerust contact op en we helpen u aan algemene voorwaarden op maat.

Neem contact op