Algemene voorwaarden opstellen

Voor elke onderneming zijn algemene voorwaarden van belang. Dit zijn bepalingen die schriftelijk worden vastgelegd en gelden voor overeenkomsten tussen bijvoorbeeld uw bedrijf en een leverancier of een consument. Garantie, aansprakelijkheid en klachtenafhandeling zijn enkele onderwerpen die hierin kunnen staan. Zijn uw algemene voorwaarden op de juiste manier opgesteld? Bij Young Law kunt u algemene voorwaarden op maat laten opstellen.

Door algemene voorwaarden op te stellen, kunt u uw leveranciers of klanten altijd daar naartoe verwijzen. Vaak worden de algemene voorwaarden op de website vermeld of meegestuurd met bijvoorbeeld offertes. In dit document staan de rechten en plichten die uw onderneming en uw leverancier of klant heeft, waardoor u de kans op miscommunicatie kleiner maakt.

Ja, ik wil algemene voorwaarden

Gratis intake? Bel ons:
+31 (0)85 065 47 37

Wat staat er zoal in de algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden kunnen de risico’s die u als ondernemer loopt verkleinen. In dit document staat bijvoorbeeld belangrijke informatie over aansprakelijkheid, waardoor u uw onderneming voor een deel kunt indekken. Daarnaast is de betalingstermijn een belangrijk onderdeel van de algemene voorwaarden. Zonder duidelijke afspraken geldt de wettelijke betalingstermijn voor facturen van 30 dagen. Wilt u een kortere termijn? Dan dient u dit vast te leggen in de algemene voorwaarden (of in een contract met de desbetreffende partij).

Nog een aspect dat van belang kan zijn is het eigendomsvoorbehoud. Als u dit opneemt in de algemene voorwaarden, kunt u er als ondernemer voor zorgen dat u het eigendom over de door u geleverde zaak behoudt bij bijvoorbeeld het niet betalen van de factuur of als de wederpartij failliet gaat.

Direct starten

Tips bij algemene voorwaarden opstellen

  • Houd ze algemeen! Het is de bedoeling dat de algemene voorwaarden bestaan uit bepalingen die voor meerdere overeenkomsten van toepassing zijn.
  • Zet in de overeenkomsten het volgende: ‘Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van (bedrijfsnaam) van toepassing.’.
  • Geef de leverancier of klant de kans om op de hoogte te zijn van de inhoud van uw algemene voorwaarden. Geef hier dus informatie over.
  • De algemene voorwaarden moeten makkelijk te vinden zijn, zoals via een link op uw website.

Start nu met het opstellen van uw algemene voorwaarden.

Ik wil algemene voorwaarden

Meer weten? Neem gerust contact op en we helpen met de perfecte oplossing.

Neem contact op