Misschien herkent u het wel bij uw eigen onderneming: de wil om steeds te vernieuwen, door bijvoorbeeld nieuwe diensten aan te bieden of andere soorten klanten te werven. Ondernemingen vandaag de dag veranderen vaak in de loop van de tijd. En als uw onderneming verandert, is het belangrijk dat de algemene voorwaarden mee veranderen. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?

Nieuwe klanten

Als u met nieuwe klanten een overeenkomst aangaat nadat u de algemene voorwaarden heeft gewijzigd, is er niks aan de hand. Dan zijn de nieuwe voorwaarden gewoon op deze overeenkomst van toepassing, mits ze op de juiste wijze ter hand zijn gesteld. Dit betekent dat ze op de door de wet voorgeschreven wijze aan klanten moeten zijn aangereikt. Hoe dit moet, wordt uitgelegd in het instructiedocument dat u gratis van ons ontvangt als u via onze website kiest voor “Algemene voorwaarden op maat“.

Nieuwe overeenkomsten met bestaande klanten

Ook als u een nieuwe overeenkomst aangaat met een al bestaande klant, bijvoorbeeld als de klant een nieuwe bestelling doet, geldt het bovenstaande. De nieuwe voorwaarden zijn dan gewoon van toepassing op de nieuwe overeenkomst, als ze op de juiste wijze ter hand worden gesteld aan de klant.

Bestaande overeenkomsten

Bij al bestaande overeenkomsten met bestaande klanten wordt de situatie echter anders. De gewijzigde voorwaarden zijn dan pas van toepassing op de overeenkomst, als de klant heeft ingestemd met deze wijziging. Dit is slechts anders als een wijzigingsclausule in de oorspronkelijke algemene voorwaarden is opgenomen. U doet er dan ook goed aan om zo’n wijzigingsbeding in uw voorwaarden op te nemen, zodat de voorwaarden te allen tijde eenzijdig (dus zonder instemming van de klant) kunnen worden aangepast. Als er een wijzigingsclausule in de voorwaarden is opgenomen, hoeft u de klant alleen te informeren over de wijziging en worden de nieuwe voorwaarden automatisch van toepassing op de overeenkomst.

Consumenten (dus particuliere klanten waar u een overeenkomst mee sluit) worden – in tegenstelling tot zakelijke klanten (bedrijven waar u een overeenkomst mee sluit) – nog wel enigszins beschermd door de wet. Als de wijziging van de algemene voorwaarden tot gevolg heeft dat u de klant een dienst kunt leveren die wezenlijk anders is dan u oorspronkelijk bent overeengekomen, dan kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Wijzigingsclausule

Kortom, het is van groot belang om een wijzigingsbeding op te nemen in uw algemene voorwaarden. Daarom bevatten de algemene voorwaarden die onze juristen voor u opstellen altijd zo’n wijzigingsbeding. Zo maken wij u het zo gemakkelijk mogelijk, ook bij eventuele wijzigingen in de toekomst!

Algemene voorwaarden laten opstellen of laten checken door onze juristen? Bezoek dan onze website, neem contact met ons op via de online chatfunctie op onze webiste of bel ons via +31 (0)85 065 47 37.