Arbeidsovereenkomst maken voor uw bedrijf

Een arbeidsovereenkomst heeft iedere ondernemer met personeel nodig. Hierin staan de rechten en plichten van personeel beschreven. Maak er direct één!

Voor iedere ondernemer met personeel is een arbeidsovereenkomst van groot belang. Niet alleen staan hierin uw rechten en plichten, maar ook die van uw werknemers. Maakt u geen gebruik van arbeidsovereenkomsten voor uw personeel? Dan loopt u het risico dat u bijvoorbeeld met terugwerkende kracht salaris moet betalen voor werkzaamheden die uitgevoerd zijn zonder dat er sprake was van een arbeidsrelatie. Met een op maat gemaakte arbeidsovereenkomst van Young Law bent u altijd ingedekt tegen onaangename verrassingen.

Ja, ik wil een arbeidsovereenkomst

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

Er zijn nogal wat zaken die u vast kunt leggen wanneer u een arbeidsovereenkomst maakt. Iedere arbeidsovereenkomst bevat tenminste de volgende elementen:

 • Werknemer en werkgever hebben afgesproken om een zekere tijd arbeid te verrichten.
 • Er is een afspraak over loon als tegenprestatie voor de verrichte arbeid.

Zonder deze elementen is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Maar als werkgever wilt u meer afspraken in dit juridische document zetten, zodat u de risico’s kunt minimaliseren voor uzelf, maar ook voor uw werknemers.
Uiteraard staan de financiële zaken zwart op wit, maar u kunt ook een concurrentiebeding, de proeftijd of andere regels opnemen in de arbeidsovereenkomst. Naast alle plichten, staan over het algemeen ook de rechten van zowel werkgever als werknemer in de arbeidsovereenkomst. Weet u niet zeker wat er in de arbeidsovereenkomst die u wilt maken moet staan? Denk dan eens aan de volgende zaken:

 • De functie of het soort werk dat de werknemer zal verrichten.
 • De datum van indiensttreding.
 • Hoeveel uur per week de werknemer gaat werken.
 • Welke vergoeding de werknemer zal ontvangen.
 • Concurrentiebeding en pensioenregeling.
Direct arbeidsovereenkomst maken

Beding in arbeidscontract

In arbeidscontracten zijn soms specifieke afspraken gemaakt. Deze staan in het beding vermeld. Over de volgende thema’s kunt u een beding maken:

 • Geheimhouding of concurrentiebeding

Geheimhouding is voor veel bedrijven een belangrijk onderwerp. Ze willen niet dat het personeel met bedrijfsgeheimen en lucratieve plannen vertrekt. Door een concurrentiebeding op te nemen, kunt u verhinderen dat een werknemer bij de concurrent gaat werken of een klant meeneemt. Dit is gebruikelijk bij een vast contract.

 • Nevenwerkzaamheden verbieden

Een werknemer mag in principe andere werkzaamheden naast zijn of haar baan uitvoeren. In een arbeidscontract geeft u aan dat het verplicht is hier melding van te maken. Zo houdt een werkgever zijn vinger aan de pols.

 • Studiekostenbeding

Over het terugbetalen van gemaakte studiekosten staan vaak aparte regels vermeld. Is er een dure opleiding betaald door de werkgever? Dan is het mogelijk om een medewerker te verplichten dit te betalen als deze het bedrijf vroegtijdig verlaat. Soms neemt een toekomstige werkgever de kosten over. Vaak geldt er een specifieke termijn.

 • Proeftijd

Proeftijd is gebruikelijk bij nieuwe werknemers. Er is een wettelijke proeftijd zoals wij weten. Deze proeftijd moet schriftelijk overeengekomen zijn. Bij een tijdelijk contract mag dit alleen bij langer dan 6 maanden.

Medewerkers gelijk behandelen

Medewerkers verdienen een gelijke behandeling en beloning. Er mag daarom ook geen verschil in de arbeidsvoorwaarden staan. Dit mag niet op grond van politieke overtuiging, godsdienst, ras, leeftijd, handicap of op andere gronden. Voor payrollwerknemers gelden dezelfde rechten. Huurt u op een andere manier medewerkers in? Maak uw arbeidsovereenkomst bekend bij het payrollbedrijf of uitzendbureau waar u mee samenwerkt.

Vast of tijdelijk contract

Bij een arbeidsovereenkomst is het belangrijk dat er duidelijke regels gemaakt zijn. Het arbeidscontract stelt u schriftelijk op. Maakt u mondeling afspraken? Ook deze afspraken zijn rechtsgeldig. Is er een cao? Dan is het noodzakelijk om daar in een arbeidsovereenkomst naar door te verwijzen.

Wanneer een vast contract?

Op een gegeven moment krijgt uw medewerker een vast contract. Dit contract wordt na drie opvolgende tijdelijke contracten aangeboden of na 3 jaar tijdelijke contracten. Staan er andere afspraken in de cao? Dan zijn deze van toepassing.

Arbeidsovereenkomst op maat maken

Iedere arbeidsovereenkomst is anders, omdat iedere arbeidsrelatie anders is. Op internet zijn veel voorbeelden van arbeidsovereenkomsten te vinden. Toch raden wij u aan deze niet te gebruiken. U wilt toch zeker dat uw arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig en goed zijn? Dat u eventuele moeilijkheden vóór blijft en in wanneer het echt nodig is in de rechtszaal het recht aan uw kant heeft? Met een arbeidsovereenkomst van Young Law weet u zeker dat uw arbeidsovereenkomst aan alle wettelijke eisen voldoet.

Een arbeidsovereenkomst voor iedere gelegenheid

Iedere medewerker vraagt om een andere arbeidsovereenkomst. Niet alleen omdat iedereen een andere functie heeft binnen uw bedrijf. Maar ook omdat u de betreffende medewerker een arbeidsovereenkomst wilt geven die bij de situatie past. Bijvoorbeeld een tijdelijk contract, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of juist eentje op oproepbasis. Young Law adviseert u hier graag over. Daarna kunt u gemakkelijk online uw arbeidsovereenkomst op maat bestellen. Rechtsgeldig, volledig op maat en voor een eerlijke prijs! Laat ons direct uw arbeidsovereenkomst maken.

Start nu met het maken van een arbeidsovereenkomst.

Ik wil een arbeidsovereenkomst maken

Meer weten? Neem gerust contact op en we helpen met de perfecte oplossing.

Neem contact op