Sinds  25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Hierdoor zijn er voor ondernemers een hoop extra verplichtingen bij gekomen. Mocht een onderneming niet voldoen aan de verplichtingen die gesteld zijn in de AVG, dan kunnen daar berispingen en boetes tegenover staan. Hierom is het dan ook belangrijk om een goed overzicht te hebben van de grootste verplichtingen. Wij gaan kort in op de gevolgen van de AVG voor ondernemers.

Privacyverklaring

Ten eerste is het verplicht om een privacyverklaring te hebben. Hierin legt u in simpele taal welke gegevens u van uw klanten of bezoekers verzameld en waarvoor u deze gegevens gebruikt. Daarnaast bevat een privacyverklaring informatie voor bezoekers over het gebruik van cookies. Ook dient de privacyverklaring inzicht te geven over de beveiliging van de persoonsgegevens. In enkele gevallen wordt dit nog vergeten. Gelukkig is het goed mogelijk om betaalbaar een privacyverklaring op te laten stellen.

Datalekken

De tweede belangrijke verplichting is om datalekken intern te noteren. We spreken al van een datalek als een persoon onrechtmatig toegang krijgt tot de gegevens of bijvoorbeeld kan meekijken op een beeldscherm. Datalekken bij kleine bedrijven zijn vaak te klein om te moeten vermelden bij de toezichthouder. Toch is het verplicht om deze lekken intern te noteren en te bewaren. Het verzaken hiervan kan weer een berisping of boete tot gevolg hebben.

Verwerkersovereenkomst

Tot slot en het meest over het hoofd gezien is de verplichting om een verwerkersovereenkomst te sluiten met alle partijen waarmee je persoonsgegevens deelt. De term persoonsgegevens omvat alle informatie die een onderneming heeft over een persoon. Dit geldt ook als deze gegevens slechts uiteindelijk kunnen herleiden tot die persoon. In een verwerkersovereenkomst maak je afspraken over hoe er wordt omgegaan met de gedeelde persoonsgegevens en hoe er gehandeld moet worden als er een lek is van deze gegevens. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend. Hierbij dient er ook nog onderscheid gemaakt te worden of de partijen verwerkingsverantwoordelijke of verwerker zijn.

En nu?

Het is uiteraard logisch dat alle verplichtingen niet in een keer duidelijk zijn voor ondernemers. Hierom bieden wij bij Young Law dan ook alle documenten aan die u nodig heeft om aan de AVG te voldoen. U kunt deze door een jurist op maat laten maken. Wij bieden de bovengenoemde documenten zowel los aan als in de vorm van een AVG-pakket. Zo bent u volledig AVG-proof voor een Young Law-prijs.

Mocht u vragen hebben schroom dan niet om een kijkje te nemen op de website. Of bel ons voor een gratis adviesgesprek via +31 (0)85 065 47 37 .

Sinds  25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Hierdoor zijn er voor ondernemers een hoop extra verplichtingen bij gekomen. Mocht een onderneming niet voldoen aan de verplichtingen die gesteld zijn in de AVG, dan kunnen daar berispingen en boetes tegenover staan. Hierom is het dan ook belangrijk om een goed overzicht te hebben van de grootste verplichtingen.

Privacyverklaring

Ten eerste is het verplicht om een privacyverklaring te hebben. Hierin legt u in simpele taal welke gegevens u van uw klanten of bezoekers verzameld en waarvoor u deze gegevens gebruikt. Daarnaast bevat een privacyverklaring informatie voor bezoekers over het gebruik van cookies. Ook dient de privacyverklaring inzicht te geven over de beveiliging van de persoonsgegevens. In enkele gevallen wordt dit nog vergeten. Gelukkig is het goed mogelijk om betaalbaar een privacyverklaring op te laten stellen.

Datalekken

De tweede belangrijke verplichting is om datalekken intern te noteren. We spreken al van een datalek als een persoon onrechtmatig toegang krijgt tot de gegevens of bijvoorbeeld kan meekijken op een beeldscherm. Datalekken bij kleine bedrijven zijn vaak te klein om te moeten vermelden bij de toezichthouder. Toch is het verplicht om deze lekken intern te noteren en te bewaren. Het verzaken hiervan kan weer een berisping of boete tot gevolg hebben.

Verwerkersovereenkomst

Tot slot en het meest over het hoofd gezien is de verplichting om een verwerkersovereenkomst te sluiten met alle partijen waarmee je persoonsgegevens deelt. De term persoonsgegevens omvat alle informatie die een onderneming heeft over een persoon. Dit geldt ook als deze gegevens slechts uiteindelijk kunnen herleiden tot die persoon. In een verwerkersovereenkomst maak je afspraken over hoe er wordt omgegaan met de gedeelde persoonsgegevens en hoe er gehandeld moet worden als er een lek is van deze gegevens. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend. Hierbij dient er ook nog onderscheid gemaakt te worden of de partijen verwerkingsverantwoordelijke of verwerker zijn.

Hoe zit het met de AVG voor ondernemers?

Het is uiteraard logisch dat alle verplichtingen van de AVG voor ondernemers niet in een keer duidelijk zijn. Hierom bieden wij bij Young Law dan ook alle documenten aan die u nodig heeft om aan de AVG te voldoen. U kunt deze door een jurist op maat laten maken. Wij bieden de bovengenoemde documenten zowel los aan als in de vorm van een AVG-pakket. Zo bent u volledig AVG-proof voor een Young Law-prijs.

Mocht u vragen hebben schroom dan niet om een kijkje te nemen op de website. Of bel ons voor een gratis adviesgesprek via +31 (0)85 065 47 37 .