Bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s: hoe kan je die het beste beperken?
Leestijd: 3 minuten

Als ondernemer is het belangrijk om bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s zo veel mogelijk te beperken, zodat u bij conflicten minder risico loopt om aansprakelijk te worden gesteld door uw wederpartij. Het is dan ook zinvol om de aansprakelijkheid te regelen in uw algemene voorwaarden of in overeenkomsten die u sluit met klanten. U kunt dan opnemen wie er aansprakelijk is voor de schade indien u, de klant of een ingeschakelde derde een fout maakt. Ook kunt u aansprakelijkheidsbeperkingen opnemen.

Wilt u weten hoe u bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s bij het ondernemen verder kunt beperken? Lees dan hieronder verder.

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

Ten eerste is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Hoewel de twee termen op elkaar lijken, zijn er grote verschillen.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid ziet op gevallen waarin er iets misgaat tijdens het werk waardoor schade of letsel ontstaat. Deze vorm van aansprakelijkheid is relevant voor alle ondernemers. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die uzelf, uw medewerkers, uw bedrijf of de door u geleverde producten of diensten veroorzaken bij anderen. Het gaat hierbij om materiële, financiële of letselschade.

Binnen uw bedrijfsaansprakelijkheid valt ook de werkgeversaansprakelijkheid. Dit betekent dat u aansprakelijk bent voor uw werknemers. U heeft hierbij de plicht voorzorgsmaatregelen te treffen om bedrijfsongevallen te voorkomen. De werkgeversbescherming is in Nederland vergaand, waardoor het lastig is u om enige vorm van aansprakelijkheid uit te sluiten.

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid is alleen van toepassing op ondernemers in de zakelijke dienstverlening met een adviserend beroep, zoals consultants, accountants, architecten, ingenieurs en advocaten. Zij kunnen door een beroepsfout vermogensschade veroorzaken bij hun opdrachtgevers. In sommige van deze gevallen kunnen zij zelfs aansprakelijk worden gesteld voor dit financieel verlies of de gemiste omzet.

Bijbehorende verzekeringen ten aanzien van bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s

Om bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s te beperken, is het verstandig om een verzekering af te sluiten.

Het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico kunt u verzekeren met een bedrijsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze verzekering dekt de materiële en letselschade die door u of uw werknemers wordt veroorzaakt.

Indien u een adviserend beroep heeft, kunt u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) afsluiten.

Bovenstaande verzekeringen zijn twee aparte verzekeringen, maar in sommige gevallen kunt u de BAV als aanvulling op de AVB afsluiten. Goed om te weten: bij veel verzekeraars is het lidmaatschap van uw branchevereniging verplicht als u een BAV wilt afsluiten.

Welke maatregelen kunt u treffen om bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s te beperken?

U kunt natuurlijk nooit helemaal voorkomen dat u schade veroorzaakt bij anderen. Wel kunt u maatregelen nemen om risico’s te beperken. Hieronder worden een aantal van deze maatregelen genoemd:

  1. U kunt de aansprakelijkheid uitsluiten in uw algemene voorwaarden.

Goede algemene voorwaarden zijn onmisbaar. Het is van belang dat u algemene voorwaarden heeft die zijn toegespitst op uw situatie en aansprakelijkheid (in voldoende mate) uitsluiten of beperken.

  1. Stel uw algemene voorwaarden altijd op tijd beschikbaar aan de klant of opdrachtgever.

De wet vereist dat u de algemene voorwaarden ter hand stelt. Dit houdt in dat uw wederpartij vóór het sluiten van de overeenkomst voldoende de mogelijkheid heeft gehad om de algemene voorwaarden door te nemen.

Zorg er dan ook voor dat uw klant of opdrachtgever tegelijk met uw aanbod de algemene voorwaarden kan inzien. U kunt dit doen door de voorwaarden mee te sturen via e-mail of als bijlage toe te voegen aan de overeenkomst. Het is dan ook belangrijk dat uw klant of opdrachtgever de voorwaarden heeft gelezen en begrijpt. Hierdoor staat u in een eventueel meningsverschil sterker.

  1. Communiceer duidelijk met uw klant of opdrachtgever over de overeenkomst/opdracht.

Door duidelijk te communiceren wordt voor beide partijen helder hoe de opdracht eruit ziet en wat partijen van elkaar moeten/kunnen verwachten.

Voeg bijvoorbeeld de opdrachtomschrijving toe aan de offerte en vraag uw klant of opdrachtgever om deze schriftelijk te bevestigen. Hiermee voorkomt u een discussie achteraf.

Let op bij consumenten!

Bij consumenten kunt u de aansprakelijkheid vaak niet uitsluiten. Dat komt doordat de wet een grijze lijst bevat. Bedingen die op deze lijst staan, zoals het uitsluiten van aansprakelijkheid bij consumenten, worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. U heeft dan ook goede argumenten nodig om dit bewijsvermoeden te weerspreken, zodat aansprakelijkheid bij uw klanten wél uitgesloten kan worden. Laat uw algemene voorwaarden daarom altijd opstellen of controleren door een jurist.

Young Law kan u helpen met het opstellen van de Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden worden opgesteld door gespecialiseerde juristen die u kunnen helpen bij al uw vragen en/of wensen die u heeft. Daarnaast kunnen wij ook uw Algemene voorwaarden controleren, bijvoorbeeld of uw algemene voorwaarden bepalingen bevatten die strijdig zijn met de grijze of zwarte lijst. Onze juristen zullen controleren of uw documenten juridisch kloppend zijn, en zij zullen op- of aanmerkingen geven indien een en ander beter kan of aangepast dient te worden.

Heeft u verdere vragen of gewoon interesse? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de telefoon (+31 (0)85 065 47 37) of door een e-mail te sturen naar contact@younglaw.nl.

Geschreven door Max, Legal Team.