Een BV oprichten

U besluit dat u een onderneming wilt starten. Het is hierbij belangrijk na te denken over hoe u wilt ondernemen, welke rechtsvorm kiest u? In dit artikel leggen we uit wat een BV (Besloten Vennootschap) is en wat u voor rechten en plichten hebt als u een BV opricht.

Wat is een BV?

Een besloten vennootschap, ook wel bekend als BV, is een rechtspersoon. Dit betekent dat een BV een juridische entiteit is die zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Het is ‘zelf’ de drager van rechten en plichten. Een rechtspersoon kan dus net zoals een natuurlijk persoon schulden en bezittingen hebben, overeenkomsten sluiten en aansprakelijk worden gesteld. Maar een rechtspersoon kan niet zelf handelen. Hiervoor is een vertegenwoordiger vereist die namens de rechtspersoon de rechtshandeling verricht. Deze vertegenwoordiger maakt onderdeel uit van het bestuur van de rechtspersoon. Het bestuur bestaat uit natuurlijke personen en/of rechtspersonen.

Contact Young Law

Van €18.000 naar €0,01 startkapitaal

Voor de wetswijzigingen die op 1 oktober 2012 in werking traden, had een BV een verplicht startkapitaal van €18.000. Dit was voor veel mensen uiteraard een zeer hoge drempel om een BV op te richten. Echter sinds 1 oktober 2012 is er geen startkapitaal meer nodig en hoeft u slechts een symbolisch bedrag te storten als startkapitaal van €0,01. Wel is het nog verplicht om de BV op te richten middels een notariële akte. Bij Young Law regelen wij het gehele proces voor je voor een bedrag van slechts €300.

Fiscaal voordeel

Vanaf ongeveer €80.000-€100.000 winst, is de BV fiscaal gezien aantrekkelijker dan een eenmanszaak. Dit komt onder meer doordat voor de winst van een eenmanszaak slechts 52% belasting geldt, terwijl voor de winst in de BV 20% of 25% belasting geldt.

Investeerders staan niet te springen om te investeren in een eenmanszaak. Door te investeren in een eenmanszaak, dat dan wordt omgezet naar een vof, worden de investeerders immers zelf ook persoonlijk aansprakelijk voor de schulden die een vennoot van de vof aangaat.

Een BV is een kapitaalvennootschap dat aandelen kan uitgeven. Deze aandelen vertegenwoordigen de waarde van het bedrijf. Door het uitgeven van nieuwe aandelen kan de BV kapitaal aantrekken van zijn nieuwe investeerders. De investeerder is slechts gebonden aan de schulden van de vennootschap tot het bedrag van zijn inleg. Is dus veel aantrekkelijker voor investeerders.

Indien je een BV opricht is het aan te raden om tevens een persoonlijke holding op te richten. De persoonlijke holding bezit de aandelen in de BV. Op jouw beurt bezit jij als ondernemer weer alle aandelen van de persoonlijke holding. Als ondernemer ben je dus de eigenaar van de holding en de holding is weer eigenaar van de werkmaatschappij. Deze constructie wordt ook wel de holdingstructuur of een dubbele bv-structuur genoemd. Een holdingstructuur heeft een aantal voordelen. Zo kan je door het onderbrengen van je activa in de holding, deze activa beschermen tegen de risico’s die de werkmaatschappij loopt.

Zo kan je bijvoorbeeld je pensioen onderbrengen in je holding, waardoor schuldeisers van de werkmaatschappij hier niet aan kunnen zitten. Een ander voordeel betreft een fiscaal voordeel. Zo kun je winsten en verliezen met elkaar verrekenen indien je meerdere vennootschappen onder je holding hebt hangen. Er zijn nog veel meer voordelen die een holding je kan opleveren. Lees hier in deze link meer over.

Een nadeel van een BV is dat deze een strikte wettelijke administratieplicht kent. Zo is een BV wettelijk verplicht om jaarlijks een jaarrekening te deponeren bij de KvK. Hoe groter de onderneming is, hoe meer deze dient te deponeren bij de KvK.