Corona-steunpakketten voor ondernemers
Leestijd: 5 minuten

Veel ondernemers zijn door de coronacrisis economisch zwaar getroffen. De overheid probeert door middel van verschillende regelingen, corona steunpakketten voor ondernemers, steun te bieden aan deze ondernemers. Bent u ook als ondernemer getroffen door de coronacrisis, maar weet u niet precies voor welke regeling u in aanmerking komt? Lees dan het onderstaande artikel, waarin per regeling de belangrijkste voorwaarden en wijzigingen worden besproken.

Er zijn verschillende corona steunpakketten voor ondernemers bedacht door zowel de overheid als door de EU. Lees meer in dit artikel over deze steunpakketten voor ondernemers.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heeft u sinds de coronacrisis minimaal 30% omzetverlies? Dan kunt u aanspraak maken op de TVL via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze regeling, corona steunpakketten voor ondernemers, is verlengd tot en met juni 2021. U kunt tot 18 mei 2021 de TVL voor het 1e kwartaal van 2021 aanvragen.

De TVL is voor het 1e en 2e kwartaal van 2021 uitgebreid. De belangrijkste aanvullingen zijn:

  • U krijgt 85% van uw vaste lasten vergoed. Voorheen was dit maximaal 50% tot 70%, afhankelijk van uw omzetverlies. Voor het 2e kwartaal is het subsidiepercentage verhoogd naar 100%.
  • Ook niet-mkb bedrijven kunnen aanspraak maken op de TVL.
  • Het minimumbedrag voor vaste lasten van een bedrijf is verlaagd naar €1.500 per kwartaal. Voorheen was dat €3.000. De hoogte van uw vaste lasten berekent de RVO op basis van uw SBI-code. Meer informatie over het berekenen van de vaste lasten kunt u vinden op Vastgestelde SBI-codes.
  • Het minimale subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd van €750 naar €1.500. Het maximale subsidiebedrag per kwartaal gaat van €90.000 naar €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor niet-mkb bedrijven. Over dit bedrag betaalt u geen belasting.

Houd er wel rekening mee dat de TVL-subsidie wordt meegeteld als omzet en dat dit effect heeft op de NOW-regeling. Een hogere TVL-subsidie zorgt voor een lagere NOW-subsidie. Het kan zelfs voorkomen dat u door een hogere TVL-subsidie niet meer voldoet aan de NOW-voorwaarden, en dus helemaal geen NOW-vergoeding krijgt. Indien u hiermee te maken krijgt, ontvangt u bij de vaststelling van uw definitieve TVL-subsidie uitleg wat u in uw geval kunt doen.

TVL-opslagen voor verschillende sectoren

Verschillende sectoren ontvangen in sommige gevallen aanvullend op de TVL een extra geldbedrag. Deze situaties zullen hieronder worden beschreven.

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)
Heeft u een detailhandel die door de lockdown gesloten is en kunt u daardoor uw voorraad uit het 1e kwartaal van 2021 niet meer verkopen? Dan ontvangt u een eenmalige opslag van 21%. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Hierbij geldt dat u maximaal €300.000 vergoeding kunt krijgen in het 1e kwartaal van 2021. Van belang is dat u een SBI-code heeft die onder de gesloten detailhandel valt.

Opslag voor Annuleringskosten Reizen (AR)
Heeft u een bedrijf of onderneming binnen de reissector? Dan ontvangt u een opslag van 3,4% voor kosten die u bij annulering niet terugkrijgt. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. De maximale opslag is €130.000. Deze opslag wordt bij het percentage vaste lasten geteld.

Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw
Heeft u een land- en tuinbouwbedrijf waarbij u doorlopende kosten heeft voor het in leven houden van planten en dieren? Dan ontvangt u een extra opslag van 21% voor de speciale kosten om deze planten en dieren in leven te houden. Die maximale opslag is €225.000 voor de hele coronaperiode in 2021. Deze opslag wordt bij het percentage vaste lasten geteld.

Vaste Lasten Evenementenbranche
Heeft u een bedrijf of onderneming binnen de evenementenbranche? Dan kunt u mogelijk aanspraken maken op de VLE. Deze regeling geldt voor bedrijven uit de evenementenbranche die eerder de TVL juni – september 2020 toegekend kregen en lage vaste lasten hebben. Vanaf 26 april kunt u VLE voor het 1e kwartaal van 2021 aanvragen.

Aparte regeling voor starters

Voor starters is een aparte regeling opgezet door de overheid. Bent u een bedrijf of onderneming gestart tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aparte subsidieregeling voor starters. De regeling gaat lijken op de TVL en geldt voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. De regeling opent naar verwachting in het 2e kwartaal.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 4 (Tozo 4)

Bent u een zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen? Dan kan de Tozo-regeling u mogelijk helpen. U kunt tot uiterlijk 1 juli 2021 de Tozo 4 aanvragen bij de gemeente waar u woont. De Tozo-regeling is gebaseerd op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Ook zijn soepelere voorwaarden van toepassing op de Tozo-regeling. Tozo 4 bestaat uit inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Voor de inkomensondersteuning geldt dat u deze niet hoeft terug te betalen, maar de lening voor bedrijfskapitaal wel.

U kunt op de volgende website controleren of u in aanmerking komt voor de Tozo: Krijg ik TOZO.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Heeft u personeel in dienst en heeft u omzetverlies door de coronacrisis? Dan komt u via de NOW-regeling in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een vast of flexibel contract. Onlangs is de NOW-regeling uitgebreid. De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

  • De tegemoetkoming van de loonsom is verhoogd van maximaal 80% naar 85%. Deze verhoging geldt vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.
  • U krijgt voor de aanvraagperiodes tot juli 2021 loonsteun bij 20% of meer omzetverlies.
  • De loonsom mag ten opzichte van juni 2020 dalen met 10% zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.
  • Indien u personeel moet ontslaan vanwege economische redenen, betekent dit niet dat uw NOW-subsidie wordt verlaagd. U bent wel verplicht uw werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. U moet contact opnemen met het UWV om uw werknemers te begeleiden na ontslag.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Heeft u problemen met het betalen van uw noodzakelijke kosten (zoals woonkosten)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de TONK-regeling. Onder woonkosten vallen bijvoorbeeld huur of hypotheek, gemeentelijke belastingen en elektriciteit, gas en water. U kunt de TONK met terugwerkende kracht krijgen van 1 januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden.

U kunt de TONK aanvragen bij uw gemeente. Uw gemeente bepaalt zelf hoe hoog uw vermogen maximaal mag zijn. Daarnaast kan uw gemeente aanvullende voorwaarden stellen. Controleer dus bij uw gemeente wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor deze regeling.

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Bent u ondernemer en heeft u problemen met het betalen van uw belastingschuld? Dan kunt u bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. U krijgt 12 maanden langer de tijd om het volledige bedrag af te lossen. Om in aanmerking te komen, dient u wel bijzonder uitstel van betaling te hebben gekregen vanwege corona. U kunt uitstel van betaling of een verlenging aanvragen tot 1 juli 2021.

Heeft u vragen over de corona steunpakketten voor ondernemers?

Wij kunnen begrijpen dat deze verschillende steunmaatregelen complex zijn en dat u hierover vragen heeft. Wij helpen u dan ook graag met het beantwoorden van al uw vragen over onder andere de corona steunpakketten voor ondernemers.

U kunt contact opnemen door te bellen naar 085 – 065 47 37 (of maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek) of per e-mail via contact@younglaw.nl.

Geschreven door Max, Legal Team