De coronacrisis en het belang van Algemene voorwaarden
Leestijd: 3 minuten

Wereldwijd ondervinden bedrijven nadelige effecten ten gevolge van de coronacrisis. Door maatregelen in vele landen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn in het begin van de coronacrisis de productie en het transport van producten vertraagd. Wellicht krijgt uw bedrijf de benodigde producten niet, of niet tijdig toegeleverd, waardoor u in de problemen komt met een tijdige levering van producten bij uw klanten. Indien u niet op tijd levert bij uw klanten, dan betekent dit op juridisch vlak bezien dat u tekortschiet in de nakoming van uw verplichtingen jegens uw klant.

Bent u in een dergelijk geval dan aansprakelijk voor de geleden schade? En zoja, dient u de schade dan in zijn geheel te vergoeden? De huidige wetgeving biedt een oplossing welke wij in dit artikel voor u zullen behandelen, namelijk het rechtsbegrip overmacht en de daarbij behorende overmachtsclausules.

Wat is een overmachtsclausule?

Overmacht staat gedefinieerd in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Er is sprake van overmacht indien zich een situatie voordoet waarin van buiten komende oorzaken zich voordoen, buiten wil of toedoen van uw bedrijf, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming niet mogelijk is.

Dit betekent in andere woorden dat nakoming niet van u kan worden gevergd. Het is niet ongebruikelijk dat een situatie als de huidige coronacrisis wordt aangemerkt als een overmachtssituatie. De Nederlandse rechtspraak heeft reeds eerder een beroep op overmacht ten gevolge van een epidemie toegelaten, namelijk bij de vogelgriep. Tevens heeft de CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) het coronavirus aangemerkt als een ‘force majeure’ (overmachtssituatie). Of de Nederlandse rechtspraak hierin meegaat zal nog moeten blijken.

Wel kan worden aangetoond dat de coronacrisis en de nadelige gevolgen ervan, in ieder geval classificeert als een situatie die buiten wil of toedoen van uw bedrijf geldt, aldus compleet buiten uw controle ligt en daarom waarschijnlijk in aanmerking komt voor een beroep op overmacht. Per rechtszaak zal apart worden gekeken of het coronavirus daadwerkelijk de nakoming van verplichtingen onmogelijk heeft gemaakt. Daarbij wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval, en dus ook naar bijvoorbeeld Algemene voorwaarden die uw bedrijf hanteert.

Het belang van Algemene voorwaarden

Veel bedrijven hebben in hun Algemene voorwaarden een apart artikel toegewijd aan overmacht, waarbij verwezen wordt naar overmacht in allerlei verschillende en uiteenlopende situaties. Toch mist een specifieke verwijzing naar een pandemie of epidemie nog bij velen. Dit is geen enorm probleem, aangezien ‘pandemie’ of epidemie’ toch onder één van de andere overmachtssituaties geschaard kan worden die wel beschreven staan.

Desalniettemin kan het wel van belang zijn om ‘pandemie’ of ‘epidemie’ te benoemen en te benadrukken in een overmachtsclausule, zodat hier tussen partijen geen onderlinge discussie of geschil over kan ontstaan. In veel gevallen bewerkstelligt een overmachtsclausule dat nakoming kan worden opgeschort voor zolang de overmachtssituatie aanhoudt, en dat, indien een termijn is opgenomen, de Overeenkomst uiteindelijk door beide partijen zelfs kan worden ontbonden. Algemene voorwaarden zijn dus van groot belang in onvoorzienbare situaties voor de bescherming van uw bedrijf.

YoungLaw kan u helpen met het opstellen van de Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden worden opgesteld door gespecialiseerde juristen die u ook kunnen helpen bij al uw vragen en/of wensen die u heeft.

Daarnaast kunnen wij ook uw Algemene voorwaarden controleren. Onze juristen zullen controleren of uw documenten juridisch kloppend zijn, en zij zullen op- of aanmerkingen geven indien een en ander beter kan of aangepast dient te worden. Heeft u verdere vragen of gewoon interesse? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de telefoon (+31 (0)85 065 47 37) of een e-mail sturen naar contact@younglaw.nl.

Geschreven door Pascal, Head of Legal