De toegevoegde waarde van een disclaimer
Leestijd: 2 minuten

Een disclaimer is bij wet niet verplicht, dus wat brengt het u als ondernemer om wel een disclaimer op uw website te zetten? Een disclaimer ligt in het verlengde van algemene voorwaarden, waarin o.a. beperkingen van aansprakelijkheid kunnen worden opgenomen. Bij algemene voorwaarden is echter sprake van een overeenkomst, terwijl een disclaimer een eenzijdige verklaring is door u als ondernemer. Het volledig uitsluiten maar ook het beperken van aansprakelijkheid is daarom via een disclaimer niet mogelijk. Er is immers geen aanbod en aanvaarding tot stand gekomen. Wanneer is een disclaimer dan wel van waarde voor uw bedrijf?

Notice and Takedown

Internettussenpersonen of inhoudsaanbieders (hosters) bieden informatie aan. Zij doen dit veelal door middel van een website, bijvoorbeeld een internetforum. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor de informatie die op de website wordt gedeeld. Dit kan problematisch zijn, bijvoorbeeld wanneer andere partijen (zonder controle) materiaal op website kunnen plaatsen. De websitehouder zou in een dergelijk geval immers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor materiaal op zijn website waar hij zelf geen weet van had en dit redelijkerwijs ook niet had kunnen weten. Om dit te voorkomen kan een notice and takedown disclaimer worden weergeven op de website. De websitehouder verklaart in deze disclaimer onrechtmatig materiaal geplaatst door andere partijen te verwijderen wanneer het bestaan hiervan aan hem bekend wordt gemaakt. Op deze manier voorkomt de websitehouder aansprakelijkheid voor dit onrechtmatige materiaal.

Responsibility disclosure

Een gebruiker van een website kan niet alleen een melding doen van onrechtmatige content op een website, maar ook van mogelijke ICT-kwetsbaarheden. Door een Responsibility Disclosure op te nemen waarin een websitehouder aangeeft hoe er wordt omgegaan met dergelijke meldingen, kan schade worden voorkomen. Bijvoorbeeld omdat de websitehouder in een dergelijke disclaimer aangeeft hoe hij verwacht dat de partij die de zwakke plek constateert met deze informatie om zal gaan, en welke stappen het bedrijf zal ondernemen om de zwakke plek te dichten.

Overige mogelijkheden

Een disclaimer kan ook dienen om duidelijkheid te geven over uw beleid of website. Denk bijvoorbeeld aan een disclaimer dat sommige informatie verouderd of kan zijn, of hoe er om wordt gegaan met het gebruik van reclame. Een ander voorbeeld is wanneer je als hobby een bepaalde website begint, maar de informatie die op de website staat niet door een deskundige is geplaatst.

Young Law kan u helpen met het opstellen van een disclaimer die op deze manieren uw aansprakelijkheid beperkt. Door middel van maatwerk kunnen wij de disclaimer tevens laten aansluiten bij de werkzaamheden van uw bedrijf en wat voor uw bedrijf van belang is. Vragen of geïnteresseerd? Neem vooral contact met ons op door een e-mail te sturen naar contact@younglaw.nl.