De voordelen van algemene voorwaarden
Leestijd: 2 minuten

Als ondernemer is het van groot belang om uzelf voor (mogelijke) zakelijke problemen te behoeden. Dit kan onder meer door het opstellen van specifieke algemene voorwaarden voor uw bedrijf. Met algemene voorwaarden bepaalt u namelijk de algemene regels die gelden op alle overeenkomsten die u sluit met uw klanten. Er zijn meerdere voordelen van algemene voorwaarden.

In dit artikel bespreken wij enkele voorwaarden van algemene voorwaarden voor uw onderneming.

De voordelen van algemene voorwaarden als ondernemer

Tijdswinst en kostenbesparing

Een van de meest doorslaggevende factoren om binnen uw bedrijf algemene voorwaarden te hanteren is de tijdswinst die hiermee behaald wordt. U kunt de onderhandelingstijd dan ook aanzienlijk beperken door bij elke gesloten overeenkomst de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren.

De afspraken en voorwaarden waaronder u zaken doet met uw klanten, staan vast in de algemene voorwaarden. Hierdoor hoeft u niet bij iedere nieuwe klant opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden. Dit verkort het onderhandelings- en verkoopproces, en bespaart u onnodige kosten en tijd.

Let er wel op dat u iedere nieuwe klant vóór het sluiten van de overeenkomst voldoende de mogelijkheid biedt om uw algemene voorwaarden in te zien. U dient de algemene voorwaarden ter hand te stellen (overhandigen). Doet u dit niet, dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst.

Bescherming tegen ondernemingsrisico’s

Daarnaast beschermen algemene voorwaarden uw bedrijf tegen risico’s die het ondernemen, waaronder mede begrepen het sluiten van overeenkomsten, met zich meebrengt. In de voorwaarden kunt u de aansprakelijkheid van uw bedrijf (gedeeltelijk) uitsluiten. Hierdoor voorkomt u een onveilige handelsrelatie en dekt u zich in voor risico’s die horen bij het ondernemerschap.

Let er wel op dat u geen aansprakelijkheid kunt uitsluiten bij consumenten. Dit is het gevolg van de grijze en zwarte lijst die in de wet zijn opgenomen. Consumenten worden hierdoor aanzienlijk meer in bescherming genomen dan bedrijven.

De grijze lijst bevat bepalingen die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn, zoals bijvoorbeeld het uitsluiten van de aansprakelijkheid. Slechts wanneer u het bewijsvermoeden kan ontkrachten, kunt een dergelijke bepaling op deze lijst wél in de algemene voorwaarden opnemen. Hiervoor zult een hele overtuigende en sterke argumentatie nodig hebben. Daarnaast is er de zwarte lijst waarop bepalingen staan die altijd onredelijk bezwarend zijn. Deze bepalingen zijn te allen tijde verboden om op te nemen.

Zekerheid voor u en uw klanten

Een ander belangrijk voordeel is dat algemene voorwaarden u en uw klanten rust en zekerheid biedt. De wederzijdse rechten en plichten zijn namelijk vastgelegd in de algemene voorwaarden. Hierdoor is het voor beide partijen duidelijk onder welke voorwaarden jullie zaken doen.

Steun bij conflicten

Naast bovengenoemde voordelen van uw algemene voorwaarden, bieden algemene voorwaarden steun bij conflicten met uw klanten. U kunt altijd op de voorwaarden terugvallen, mits deze van toepassing zijn op de overeenkomst.

Young Law begrijpt de noodzaak van algemene voorwaarden die juridisch sluitend zijn voor uw onderneming. Wij helpen u dan ook graag met het opstellen van de algemene voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door te bellen naar 085 – 065 47 37 (of maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek) of per e-mail via contact@younglaw.nl.

Geschreven door Anouk, Legal Team