Steeds vaker besluiten ondernemers om hun algemene voorwaarden aan klanten digitaal beschikbaar te stellen in plaats van deze op de ‘ouderwetse’ papieren manier mee te sturen. Voor deze digitale terhandstelling gelden een aantal formaliteiten. In dit artikel zetten wij deze voor u onder elkaar.

Allereerst is er expliciete toestemming van de klant nodig om de algemene voorwaarden digitaal beschikbaar te stellen, als de overeenkomst schriftelijk (en dus niet op digitale wijze) tot stand komt.

Daarnaast moeten de algemene voorwaarden door de klant kunnen worden gedownload en opgeslagen op de computer of kunnen worden geprint. Alleen het bestaan van de mogelijkheid hiervan is verplicht, het is niet nodig dat de andere partij dit dan ook daadwerkelijk doet.

Er bestaat echter nog wel een uitzondering op deze regel. Als de overeenkomst – waarop de voorwaarden van toepassing zijn – ziet op het verlenen van diensten, dan is het überhaupt niet verplicht om algemene voorwaarden toe te sturen aan de klant.

Het niet in acht nemen van deze speciale vereisten voor het digitaal ’ter hand stellen’ (lees: beschikbaar stellen) kan tot gevolg hebben dat uw algemene voorwaarden niet gelden voor de overeenkomst met de klant. Dit is uiteraard niet uw bedoeling.

Wilt u zelf graag door juristen op maat gemaakte algemene voorwaarden voor uw bedrijf, waarbij aan alles wordt gedacht? Of vraagt u zich af of uw huidige algemene voorwaarden wel goed zijn geregeld? Bel voor een gratis adviesgesprek +31 (0)85 065 47 37.