Disclaimer YL

Young Law B.V. met KvK-nummer 66173175 (hierna: “Young Law”) wil u hartelijk welkom heten op www.younglaw.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Young Law kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Young Law zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Young Law zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Young Law is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Young Law verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Young Law tot stand komen. Young Law controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op de website plaatsen niet, maar Young Law kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als u een klacht heeft, dan hoort Young Law dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar contact@younglaw.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op intellectuele eigendomsrechten van Young Law of die van licentiegevers. Young Law behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via contact@younglaw.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Young Law per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Young Law weten via contact@younglaw.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Young Law verplicht is tot enige schadevergoeding.