Het coronavirus heeft vele gevolgen voor uw onderneming. Dit betekent dat gesloten overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld uw arbeidsovereenkomsten, soms teveel lasten met zich brengen. In dit artikel bespreken wij de mogelijkheden die u heeft om om te gaan met deze arbeidsovereenkomsten.

Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud

De overheid heeft inmiddels de Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud aangekondigd. Op basis van deze maatregel kan een ondernemer met omzetverlies voor een duur van drie maanden een tegemoetkoming aanvragen. Het moet dan gaan om omzetverlies van minimaal 20 procent en de tegemoetkoming bedraagt hoogstens 90 procent van de loonkosten. Werknemers blijven overigens wel het volledige loonbedrag ontvangen (100 procent). De periode van drie maanden kan met nogmaals drie maanden worden verlengd.

Deze tegemoetkoming is ook van toepassing op mensen met een flexibel contract. Ook de student met een 0-urencontract heeft via de tegemoetkoming dus recht op doorbetaling. Ontslag blijft gaan via de geldende regels omtrent ontslag.

Afwijken van arbeidsovereenkomst?

De vraag speelt in hoeverre werkgevers de mogelijkheid hebben om af te wijken van een arbeidsovereenkomst. Wanneer de werkgever geld krijgt uit de Noodmaatregel, kan deze zijn werknemers niet ontslaan. Werknemers blijven dan het recht houden om loon doorbetaald te krijgen.

Wel bestaan er mogelijkheden om af te wijken wat betreft werktijden. Door de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van het virus mag een dergelijke flexibiliteit van werknemers gevraagd worden.

In- en uitlening

Tegenover bedrijven die minder omzet draaien, staan ook bedrijven die de komende maanden meer of vervangend personeel nodig hebben. Bijvoorbeeld bedrijven die normaal gesproken buitenlandse arbeiders in dienst hebben, welke vanwege het virus Nederland hebben verlaten.

Door middel van het inzetten van zzp’ers die thuiszitten en door in- en uitlening van werknemers tussen bedrijven, welke het werk in bijvoorbeeld de agrarische sector ook aankunnen, kunnen deze werktekorten worden opgevuld. Er is hier dan sprake van een tijdelijke inzet, niet met een winstoogmerk, maar om tekorten tegen te gaan.

Mocht u als werkgever interesse hebben in het in- of uitlenen van werknemers, kunnen wij u hierover adviseren en eventueel een overeenkomst opstellen tussen partijen.

Voor nadere advisering of vragen kunt u gerust contact opnemen met ons. Daarnaast stellen we ook graag een overeenkomst op voor in- en uitlening van werknemers. Rechtsgeldig, volledig op maat en voor een eerlijke prijs! Laat ons direct uw arbeidsovereenkomst maken.