Per 1 januari 2020 zij de regels omtrent arbeidsovereenkomsten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Een aantal van deze veranderingen zijn relevant voor u als werkgever bij het opstellen van uw arbeidsovereenkomsten. Lees vooral verder als u wilt weten wat de belangrijkste veranderingen zijn!

Oproepwerknemers

Er moet voortaan na 12 maanden een vaste arbeidsomvang worden aangeboden aan oproepwerknemers. Dit houdt in dat er na deze termijn een aanbod moet volgen van een vast aantal uren werk. Ook moet er minimaal 4 dagen van tevoren worden opgeroepen. Oproepkrachten krijgen het recht een oproep te weigeren als er geen rekening wordt gehouden met deze termijn. Ook moet er toch worden betaald voor de opgeroepen tijd als de werkgever binnen deze 4 dagen alsnog afzegt of de tijden verandert.

De ketenregeling

De eerste verandering is de vernieuwde ketenregeling. Voortaan mogen er 3 achtereenvolgende tijdelijke contracten worden gegeven in maximaal 3 jaar tijd. De regel tot nu toe was dat er 3 tijdelijke contracten mochten worden gegeven in maximaal 2 jaar tijd. Er zou dus gesteld kunnen worden dat de werkgever hier wat extra speling heeft gekregen voordat er moet worden overgegaan naar een vast contract. Hier kan rekening mee worden gehouden bij de beslissing of u uw werknemer een vast of een tijdelijk contract wilt aanbieden en bij de keuze voor de duur van een tijdelijk contract. Iets waar u wel op moet letten is een uitzondering op deze regel: als de huidige termijn van 2 jaar in de arbeidsovereenkomstenregeling of de cao staat vermeld, prevaleert deze.

Hoogte WW-premie

Er moet voortaan een hogere WW premie worden betaald door de werkgever in het geval van een tijdelijk contract en een lagere WW premie als er sprake is van een vast contract. De bedoeling van deze maatregel is het aanmoedigen van werkgevers om vaste contracten aan hun werknemers te geven. Het is dus qua WW premie financieel voordeliger voor u als werkgever om een vast contract aan te gaan met uw werknemer. De sectorpremie, waarvan de hoogte afhankelijk is van de sector waar een bedrijf actief in is, vervalt.

Gelijke rechten en arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemer

Werknemers die vanaf 1 januari een payrollcontract krijgen, hebben voortaan dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers van het bedrijf. Hiermee dient u onder andere rekening mee te houden als u werknemers huurt via een uitzendbureau. Als dit het geval is moet u dit bedrijf informeren over wat de arbeidsvoorwaarden voor uw eigen werknemer zijn. Deze regeling geldt met uitzondering van pensioen, hier geldt weer een aparte regeling voor.

Hulp van Young Law

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst kan ook zonder deze veranderingen een ingewikkelde klus zijn waarbij met verschillende aspecten rekening moet worden gehouden. Het is dus altijd verstandig om hier juridisch advies over in te winnen. Om er zeker van te zijn dat u zich aan alle oude en nieuwe geldende wettelijke regels houdt, kunt u Young law dit voor u laten controleren en/of aanpassen in de bestaande en toekomstige arbeidsovereenkomsten. Op deze manier weet u zeker dat uw arbeidsovereenkomsten aan de wettelijke voorschriften voldoen en dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zo kunt u zeker zijn van uw positie binnen de arbeidsrelatie met uw werknemer.

Als u de mogelijkheden voor het opstellen, aanpassen of controleren van uw arbeidsovereenkomst(en) wilt bespreken, kunt u ons bellen op +31 (0)85-065 47 37 of contact opnemen via de mail. Ook kunt u uw vragen stellen via de online chatservice op de website.