Inflatie, hoge gasprijzen, wat kunt u nog meer verwachten in 2022?
Leestijd: 4 minuten

In 2021 kregen ondernemers te maken met het feit dat er te weinig grondstoffen waren met als gevolg grote prijsstijgingen van materialen en energie. In 2022 zal daar niet ineens verandering in komen. Deze prijsstijgingen zullen u, als ondernemer, dan ook dwingen tot prijsverhogingen en misschien zelfs tot het nemen van rigoureuze maatregelen. Hoewel de economie hard groeit, heeft het bedrijfsleven last van die hoge prijzen. Maar wat is eigenlijk de oorzaak van die prijsstijgingen en wat kunt u daaraan doen? Die prijsstijgingen zijn veroorzaakt door verschillende factoren namelijk:

 • Grondstoffen zijn schaars geworden
 • Goederen vanuit China naar Europa vervoeren per schip is duurder geworden (als er al plaats is)
 • Transport vanuit Azië ondervind problemen
 • Energieprijzen zijn door problemen met Rusland enorm gestegen
 • Door versoepelingen van de pandemie maatregelen groeit de vraag naar producten waardoor de vraag hoger is dan het aanbod met als gevolg stijgende prijzen

Uw producten prijs verhogen om verlies van omzet tegen te gaan

Om ervoor te zorgen dat u niet meer geld uitgeeft dan u binnen krijgt, moet u een oplossing bedenken om de kosten te compenseren. Eén van die oplossingen kan het verhogen van de prijs van uw producten zijn. Het gevolg hiervan kan zijn dat minder mensen uw product zullen afnemen, waardoor de verkoop en daarmee de omzet daalt. Voor u de prijs van uw producten verhoogt, is het belangrijk om na te gaan of uw concurrenten de prijs ook verhogen. Zo niet, dan zal de afname van uw producten aanzienlijk dalen met als gevolg een dalende omzet. Wanneer u de prijs van uw producten verhoogt, zorg er dan wel voor dat u die verhoging kunt onderbouwen. Wanneer de klant een eerlijke prijs betaald en deze in lijn is met wat u verkoopt, zal de klant daar geen enkele moeite mee hebben. Als u de prijsverhoging onderbouwd met de inflatiecijfers van het CBS kunt u, als daarom wordt gevraagd, uw factuur met officiële cijfers onderbouwen.

Waarom is de gasprijs zo hoog? Kunt u hier iets tegen doen?

Door spanningen tussen Europa en Rusland kampt Europa met een tekort aan gasvoorraden. Toch heeft de economie behoefte aan meer gas. Dat zorgt ervoor dat de gasprijs tot een recordhoogte is gestegen. De prijsstijging zorgt voor problemen bij zowel particulieren als bedrijven. Er was niet te voorzien dat de gasprijs tot wel tien keer hoger uit zou vallen dan twee jaar geleden. Als u deze energiekosten niet wilt doorberekenen, maar ook niet failliet wilt gaan, dan is het zaak om te gaan besparen op de energiekosten. Dat kan door uw bedrijf te verduurzamen. U kunt uw bedrijfspand laten isoleren of een warmtepomp en/of zonnepanelen aanschaffen. U kunt ook elektrisch gaan rijden.

Voor het verduurzamen van uw bedrijf kunt u mogelijk gebruikmaken van de subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM). U kunt met deze subsidie een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. De adviseur kan u ook helpen bij het uitvoeren en ondersteunen van die maatregel(en). U kunt subsidie aanvragen als uw bedrijf voldoet aan een aantal eisen:

 • Maximaal 250 medewerkers (fte’s)
 • Een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro
 • 1 of meer bedrijfspanden hebben, een bedrijfspand huren of een ruimte in een bedrijfspand huren
 • Niet valt onder de wettelijke energiebesparing plicht. Dat betekent dat uw bedrijfspand niet meer per jaar mag verbruiken dan 25.0003 aardgas en 50.000 kWh

Grondstoffenschaarste

Omdat de vraag naar diensten en producten stijgt, wordt het aanbod lager en stijgen de prijzen. Dat was in 2021 te zien aan de levering en productie van hout. Door de grote vraag naar hout stegen de prijzen. In de meeste gevallen duurt schaars bij grondstoffen niet al te lang behalve bij lithium, neodymium en kobalt. Deze grondstoffen, die belangrijk zijn voor accu’s, zonnepanelen en windmolens en zorgen dan ook voor problemen in de auto-industrie, bij het maken van telefoons, zonnepanelen en windmolens. In de bouw ontstaan problemen met de houtleverantie. Steeds vaker wordt ‘nieuw’ hout dan ook vervangen door gerecycled hout of door een andere grondstof die het hout kan vervangen.

Nederland wil naar circulair ondernemen met als doel; materialen zo hoogwaardig mogelijk te gebruiken. Dat biedt kansen voor ondernemers om hun bedrijf te verduurzamen en het gebruik van grondstoffen te verlagen. Circulair ondernemen betekent 50% minder grondstoffen gebruiken. Voordelen van circulair ondernemen zijn;

 • Minder grondstofgebruik en minder afval betekent minder kosten
 • De vraag naar diensten neemt toe, zoals reparatie en uitlenen en in plaats van verkopen
 • Nederland staat aan het begin van de omslag naar een circulaire-economie. Er is dus veel ruimte voor pioniers en een grote vraag naar slimme oplossingen.

Schommelingen in valuta

Wanneer u zaken doet met landen buiten Europa dan kan bijvoorbeeld de schommelende Turkse Lira een probleem zijn. U kunt valutarisico’s afdekken door een valuta clausule op te nemen in uw offerte. U kunt ook een vreemdevalutarekening openen bij de bank. U kunt met uw bank overleggen wat het beste is voor uw bedrijf.

Obstakels van logistieke aard

Doet u zaken met buitenlandse bedrijven, dan heeft u te maken met btw-regels, handelsverdragen en douaneregelingen. Misschien kan een douane-entrepot of dropshipping zorgen voor verlaging van de kosten. Bekijk ook eens hoe de keten voor uw product verloopt, misschien kunt u daar nog verbetering in aanbrengen om zo de kosten te verlagen.

Marktontwikkeling die tegenvalt

Een moeilijke markt zorgt voor moeilijk ondernemen. Zo kan het zijn dat u uw producten niet kwijt wordt, waardoor u deze voor een veel lagere prijs moet verkopen. Of u moet uw product duurder maken omdat u anders geen winst meer maakt. Wilt u het loon van uw personeel kunnen betalen, dan kan het zijn dat u keuzes moet maken. Dat kan door het toepassen van een veiligheidstoeslag. Ook al wil niet elke ondernemer zijn prijzen verhogen. Door goed te communiceren met uw klant zal deze u beter begrijpen. Hierdoor zal een klant ook eerder een hogere prijs accepteren.

Geschreven door Jessica, Chief Operating Officer