Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de (inter)nationale privacywetgeving behoorlijk aangescherpt. De wetgeving is echter van complexe materie, wat voor u als ondernemer voor onduidelijkheid kan zorgen. In dit artikel leggen wij kort uit wat een privacyverklaring is, wanneer het verplicht is en hoe u als ondernemer op de juiste wijze aan de AVG-wetgeving kunt voldoen.

Als uw organisatie of bedrijf persoonsgegevens van haar klanten gebruikt (in juridische zin heet dit: verwerken), bent u onder de AVG verplicht om een privacyverklaring te hanteren. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, et cetera. Verzamelt u deze gegevens van uw klanten? Dan heeft u volgens de AVG een informatie- en verantwoordingsplicht. Concreet gezien wordt u hierdoor verplicht om uw gehele klantenbestand, met zowel bestaande als nieuwe klanten, op transparante en duidelijke wijze te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens door uw organisatie of bedrijf. U dient onder andere aan te geven welke gegevens u verzamelt, waarvoor u ze gebruikt, op basis van welke grondslag u dit doet en voor welke termijn deze gegevens tot uw beschikking blijven. Daarnaast moet u kunnen aantonen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (de controlerende instantie) dat uw verwerking voldoet aan de AVG-wetgeving. Een privacyverklaring dient hierbij als hulpmiddel, omdat u hiermee kunt bewijzen dat u uw klanten op een AVG-conforme wijze informeert.

De achterliggende gedachte van deze verplichtingen is dat een consument moet weten wat er met de door hem aangedragen gegevens gebeurt, zodat hij een afweging kan maken of hij de betreffende dienst of het betreffende product wil aanschaffen. Consumenten beschikken namelijk dankzij de AVG over een hoge mate van bescherming.

Om in de praktijk aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, dient u een privacyverklaring te hebben. Een privacyverklaring vermeldt alle juridische vereiste informatie met betrekking tot de persoonsgegevens die u verzamelt.

Organisaties en ondernemingen die persoonsgegevens verwerken, maar niet over een privacyverklaring beschikken, riskeren torenhoge boetes. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert naleving van de AVG-wetgeving en kan bij schending van deze wetgeving boetes uitdelen die oplopen tot wel 20 miljoen euro of 4% van uw wereldwijde omzet.

Kortom: de privacyverklaring is een verplicht document voor iedere ondernemer die persoonsgegevens verzamelt. Wilt u geen risico lopen en uw klanten op heldere en transparante wijze informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens? Kies dan voor een privacyverklaring van YoungLaw. Zo krijgt u een scherp geprijsde verklaring in begrijpelijke en eenvoudige taal, die voldoet aan de AVG-wetgeving. Voorkom hoge boetes!

Meer weten? Bezoek dan onze website www.younglaw.nl, neem contact met ons op via de online chatfunctie op onze webiste of bel met één van onze juristen via +31 (0)85 065 47 37.