Veilig ondernemen

Het is van belang om afspraken en opdrachten vast te leggen in overeenkomsten. Iets wat niet altijd wordt gedaan, omdat het belang van goede schriftelijke overeenkomsten vaak wordt onderschat. Het niet hebben van goede schriftelijke overeenkomsten kan in een later stadium leiden tot onnodige problemen. Denk aan discussies over hoe de opdracht dient uitgevoerd te worden en wie nou waar precies verantwoordelijk voor was? Of als de opdrachtgever niet wil betalen of een lager bedrag dan jullie zijn overeengekomen? Deze en veel meer problemen hadden kunnen worden opgevangen met een goede schriftelijke overeenkomst. 65% van alle rechtszaken had namelijk voorkomen kunnen worden met een goede schriftelijke overeenkomst.

Sluitende overeenkomsten

In de overeenkomsten neem je bepalingen op die onder meer de aard van de werkzaamheden, betaling, aansprakelijkheid, elkaars verplichtingen en een tijdsplan bevatten. Deze bepalingen dienen geheel aan te sluiten bij jouw onderneming en de betreffende opdracht. Het blijkt namelijk dat de grootste oorzaak van juridische conflicten knip en plakwerk van overeenkomsten is. Door het nemen van een Membership bij Young Law, dat al kan vanaf €25,- per maand, mijd je dit onnodige risico.

Bewijsfunctie

Een schriftelijke overeenkomst heeft een sterke bewijsfunctie. In beginsel zijn de afspraken die in de overeenkomst zijn overeengekomen door beide partijen namelijk afdwingbaar. Zonder toestemming van jou, kan de andere partij niet onder de vastgelegde afspraken uit. Indien bijvoorbeeld de samenwerking niet zo werkt als gehoopt, zijn er in de overeenkomsten duidelijke bepalingen te vinden hoe men verder moet.  Ook indien er onduidelijkheden zijn over wat er precies is afgesproken, kan men verwijzen naar de schriftelijke overeenkomst. De overeenkomst dient dus als bewijsfunctie en als startpunt waar telkens naar terug kan worden verwezen.

Verdeling van risico’s

Een schriftelijke overeenkomst heeft een sterke bewijsfunctie. In beginsel zijn de afspraken die in de overeenkomst zijn overeengekomen door beide partijen namelijk afdwingbaar. Zonder toestemming van jou, kan de andere partij niet onder de vastgelegde afspraken uit. Indien bijvoorbeeld de samenwerking niet zo werkt als gehoopt, zijn er in de overeenkomsten duidelijke bepalingen te vinden hoe men verder moet.  Ook indien er onduidelijkheden zijn over wat er precies is afgesproken, kan men verwijzen naar de schriftelijke overeenkomst. De overeenkomst dient dus als bewijsfunctie en als startpunt waar telkens naar terug kan worden verwezen.