Disclaimer

                  

Young Law B.V. met KvK-nummer 66173175 ( “Young Law” ), wil je hartelijk welkom heten op younglaw.nl ( “website” ). Door onze website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Young Law kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website voor eigen risico. Young Law zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Young Law is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Young Law en jou tot stand komen.

Young Law controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op onze website plaatsen niet, maar Young Law kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar contact@younglaw.nl.

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. Young Law behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via contact@younglaw.nl aan ons vragen.