Nieuwe ICC Incoterms 2020
Leestijd: 2 minuten

De inwerkingtreding van de nieuwe ICC Incoterms 2020 op 1 januari is een goede aanleiding om weer eens goed naar uw juridische documenten te kijken. Algemene voorwaarden en koopovereenkomsten zijn voor ondernemers een onmisbare tool bij risico- en bedrijfsmanagement. Het is nu eenmaal onmogelijk iedere transactie uit te onderhandelen tot het laatste detail. Het regelmatig (laten) actualiseren van de algemene voorwaarden en koopovereenkomsten is geen overbodige luxe.

Wat zijn Incoterms?

Vanaf 1 januari 2020 zijn de nieuwe International Commercial Terms (Incoterms) in werking getreden. De Incoterms worden door de International Chamber of Commerce (ICC) opgesteld. Deze Incoterms vormen internationale commerciële algemene voorwaarden. Er zijn elf verschillende Incoterms die bepalen wie er verantwoordelijk is voor wat er tijdens internationale transacties gebeurt.

Het belang voor de algemene voorwaarden

Een van de onderwerpen die niet mag ontbreken in de algemene voorwaarden is ‘leveringscondities’. Door middel van Incoterms worden deze voorwaarden op een goede manier vastgelegd. Nu deze Incoterms zijn veranderd is het belangrijk om uw algemene voorwaarden weer eens goed onder de loep te nemen. Het gaat namelijk over essentiële punten zoals of de koper of verkoper de risico’s of kosten draagt. Hierbij wilt u niet verrast worden.

Het belang voor de (internationale) koopovereenkomst

Daarnaast is het van belang dat de koper voldoende mogelijkheid heeft gekregen om de algemene voorwaarden tot zich te nemen. Als pas in een later stadium naar de algemene voorwaarden wordt verwezen is dit bijna altijd te laat. Zeker bij exporttransacties is het van belang om de algemene voorwaarden tijdig mee te sturen.

Tot slot is het essentieel dat de vastgelegde leveringswijze in overeenstemming is met de Incoterms 2020 zodat er geen problemen kunnen ontstaan. Tevens is het van belang om te weten dat de Incoterms niet alle aspecten van een overeenkomst regelen. Het daarom raadzaam om uzelf te laten adviseren op juridisch gebied.

Wat kan Young Law voor u betekenen?

Het opstellen van algemene voorwaarden en een koopovereenkomst is maatwerk. Organisaties verschillen immers van elkaar en bij het inkaderen van de bedrijfsrisico’s moet daarmee rekening worden gehouden. Of een bedrijf al dan niet ook internationaal zakendoet, is bijvoorbeeld een aandachtspunt. Het wordt dan ook aangeraden om juridisch advies in te winnen omtrent dit soort zaken. Om er zeker van te zijn dat u niks over het hoofd ziet kan Young Law dit voor u controleren en, indien nodig, aanpassen in de bestaande en toekomstige algemene voorwaarden en koopovereenkomsten.

Als u de mogelijkheden voor het opstellen, aanpassen of controleren van uw arbeidsovereenkomst(en) wilt bespreken, kunt u ons bellen op +31 (0)85-065 47 37 of contact opnemen via de mail. Ook kunt u uw vragen stellen via de online-chatservice op de website.