Bewerkersovereenkomst

Op maat gemaakt € 150,-

Wij helpen jou persoonlijk met een juridisch contract op maat. Een contract dat past bij jouw bedrijf en dat geheel is afgestemd op de situatie. Telefonisch nemen wij alles met je door.

Zelf online maken € 39,-

Binnen 5 minuten het benodigde contract in jouw digitale kluis. Vul een gemakkelijke vragenlijst in, onderteken het online en download het contract. Opgesteld door advocaten en voor een Young Law prijs.

Beschrijving

Veel mensen hebben nog nooit van een bewerkersovereenkomst (in het Engels een Data Processing Agreement (DPA)) gehoord. Toch is het bij wet, Wet Bescherming Persoonsgegevens, verplicht voor veel ondernemingen. In een bewerkersovereenkomst worden de afspraken (verantwoordelijkheden) vastgelegd die gelden bij verwerking van persoonsgegevens door een ander bedrijf dan die de persoonsgegevens heeft verzameld.

Bij deze overeenkomst zijn er twee partijen: de verantwoordelijke en de bewerker. De verantwoordelijke (controller) is het bedrijf dat de persoonsgegevens heeft verzameld, het doel van de verwerking heeft vastgesteld en de middelen voor de verwerking heeft vastgesteld. De bewerker (processor) is diegene die voor de verantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt. Van belang daarbij is dat de bewerker niet onder het directe gezag van de verantwoordelijke staat.

Wanneer spreekt men over verwerking van persoonsgegevens? Veel bedrijven besteden veel van hun bedrijfsvoering uit aan derden. Denk hierbij aan de salarisadministratie, klantenservice en IT gerelateerde diensten. De bedrijven die deze diensten verschaffen, zijn de bewerker en verwerken ten behoeven van verantwoordelijke de persoonsgegevens. Wat precies onder verwerken valt, dient men zeer ruim te nemen. Zo is sprake van verwerken indien de bewerker voor de verantwoordelijke persoonsgegevens verzamelt, bewaart, opvraagt, uitwist, raadpleegt, wijzigt en/of afschermt.

Heeft mijn onderneming een bewerkersovereenkomst nodig in dit specifieke geval? Om het bovenstaande te verduidelijke geven wij een eenvoudig voorbeeld, dat mogelijk helpt bij het vaststellen of u deze overeenkomst nodig heeft in het specifieke geval dat u voor ogen heeft. Als bedrijf (bedrijf A) houdt u de persoonsgegevens van uw werknemers bij. In casu is dit bedrijf de verantwoordelijke. Om maandelijks de loonstrookjes vast te stellen, heeft bedrijf A een extern bedrijf (bedrijf B) ingehuurd om dit te doen. Bedrijf B is in casu de bewerker. Om de loonstrookjes te kunnen vaststellen, heeft bedrijf B de persoonsgegevens van de werknemers van bedrijf A nodig. Bedrijf A verschaft daarom deze persoonsgegevens aan bedrijf B, zodat deze de loonstrookjes ten behoeve van bedrijf A kan vaststellen.

In bovenstaand voorbeeld handelt bedrijf B niet onder het directe gezag van de verantwoordelijke. Het is immers een extern ingehuurd bedrijf. Daarnaast verwerkt bedrijf B de persoonsgegevens die bedrijf A heeft verzameld, ten behoeve van bedrijf A. In een dergelijke geval dienen bedrijf A en bedrijf B dus een bewerkersovereenkomst te sluiten.

Waarom heb ik een bewerkersovereenomst nodig?

Een bewerkersovereenkomst is wettelijk verplicht in veel situaties. Wanneer de bewerker ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zijn partijen wettelijk verplicht om een een bewerkersovereenkomst te sluiten. Het niet hebben van een bewerkersovereenkomst kan leiden tot boetes. Om na te gaan of uw bedrijf in een specifieke situatie een bewerkersovereenkomst nodig heeft, kan bovenstaand voorbeeld helpen om dit vast te stellen. Mocht u twijfels hebben of u in een specifieke situatie een bewerkersovereenkomst nodig heeft, kunt u ons dit altijd vragen doormiddel van de chat rechtsonder in uw scherm of doormiddel van ons contactformulier.

Bewerkersovereenkomst in het licht van de AVG-wetgeving

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels de GDPR ) inwerking. Onder dit kopje zullen wij kort bespreken wat dit inhoudt en de verschillen belichten ten opzichte van de huidige wetgeving op dit gebied (de Wet bescherming persoonsgegevens).

Het eerste wat opvalt dat gaat veranderen betreft de terminologie. De verantwoordelijke gaat per 25 mei 2018 verder onder de naam verwerkingsverantwoordelijke. De bewerker gaat per voorgenoemde datum verder onder de naam verwerker. In het Engels blijven de termen hetzelfde. Daarnaast gaat de bewerkersovereenkomst per intreding van de AVG-wetgeving verwerkingsovereenkomst heten. Ondanks dat deze begrippen een andere naam krijgen, blijft de betekenis van de begrippen nagenoeg hetzelfde.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn bedrijven momenteel slechts verplicht om een drietal onderwerpen te behandelen in de bewerkersovereenkomst. Dit zijn:

  1. persoonsgegevens mogen slechts in opdracht van verantwoordelijke verwerkt worden;
  2. de bewerker dient de beveilingsmaatregelen na te komen die volgens de wet rusten bij de verantwoordelijke; en
  3. de bewerker de verplichting nakomt die volgens de wet rusten bij de verantwoordelijke ingeval van een datalek.

De AVG gaat veel verder dan wat bovenstaand is geschetst. Zo wordt veel gedetailleerder besproken wat er in de verwerkersovereenkomst dient te staan. Daarnaast worden er ook veel meer onderwerpen, dan de drie die hierboven zijn benoemd, genoemd.

Bewerkersovereenkomst door Young Law laten opstellen?

Het is bij Young Law zowel mogelijk om een bewerkersovereenkomst naar het huidig recht op te laten stellen, alsmede een verwerkersovereenkomst naar het recht dat per 25 mei 2018 inwerking treedt. Ingeval u een verwerkersovereenkomst wenst op te stellen, dient u dit aan te geven bij de bestelnotities. Opgemerkt dient te worden dat de verwerkersovereenkomst bepalingen bevat die voor 25 mei 2018 niet rechtsgeldig zijn. Dit doordat zij verwijzen naar wetgeving die nu nog niet van kracht is.

Met een bewerkersovereenkomst van Young Law ontvangt u:

  • een document die geheel voldoet aan de wetgeving;
  • geschreven in duidelijke en begrijpbare taal; en
  • bespaart u enorm veel geld t.o.v. traditionele juridische dienstverleners.

Onbeperkt juridische documenten opstellen?


Altijd snel en onbeperkt goede juridische documenten opstellen? Dan zijn de Young Law memberships misschien iets voor jou. Voor een vast laag maandbedrag kan je onder meer onbeperkt juridische documenten opstellen en ontvang je onbeperkt juridisch advies. Kijk snel bij de memberships of het iets voor jouw onderneming is!

150.00

Extra: binnen 24 uur uw document

Ontvang uw document geheel op maat binnen 24 uur na uw bestelling.