Privacyverklaring

Op maat gemaakt € 99,-

Wij helpen jou persoonlijk met een juridisch contract op maat. Een contract dat past bij jouw bedrijf en dat geheel is afgestemd op de situatie. Telefonisch nemen wij alles met je door.

Zelf online maken € 39,-

Binnen 5 minuten het benodigde contract in jouw digitale kluis. Vul een gemakkelijke vragenlijst in, onderteken het online en download het contract. Opgesteld door advocaten en voor een Young Law prijs.

Beschrijving

Indien u een website heeft, is uw onderneming bijna altijd verplicht om op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels GDPR) een privacyverklaring te hebben. In een privacyverklaring legt u de bezoekers van de website uit welke persoonsgegevens u van hen verzamelt, op grond van welke rechtsgrond u dit doet en met welk doel. Dit product van Young Law voldoet aan de AVG-wetgeving die per 25 mei van kracht is.

Wat zijn persoonsgegevens? Volgens de AVG zijn persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Informatie kan bijvoorbeeld zijn een naam, e-mailaders, locatiegegevens of andere gegevens die kenmerkend zijn voor onder andere de fysieke, economische, genetische of sociale identiteit van die natuurlijk persoon.

LET  OP: Privacyverklaring middels Zelf Doen van Young Law ziet specifiek op ondernemingen die een webshop hebben. Indien u dit niet heeft, raden wij u aan om te kiezen voor Maatwerk van Young Law.

Waarom heb ik een privacyverklaring nodig?

Zodra de website van uw onderneming persoonsgegevens verzamelt, bent u wettelijk verplicht om een privacyverklaring te hebben. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt al heel snel. Indien u geen privacyverklaring heeft, kan de Autoriteit Persoonsgegevens uw bedrijf een dwangsom opleggen of een boete uitdelen. Vooral het krijgen van een boete is vervelend en deze kan zeer hoog zijn. De boete kan oplopen tot maar liefst €20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet van de onderneming indien uw bedrijf niet voldoet aan de informatieplicht.

Meer weten over de privacyverklaring?  Lees dan dit artikel met meer informatie omtrent de privacyverklaring in het licht van de AVG-wetgeving.

Begrijpelijke taal

De wet vereist tevens dat privacyverklaring beknopt, transparant, in begrijpelijke eenvoudige taal en in een toegankelijke vorm is opgesteld. Daarbij is het van belang welke doelgroep uw bezoekers vertegenwoordigen. Indien het om kinderen gaat dient de verklaring in een andere taal te zijn opgeschreven dan wanneer het om professionals gaat. Ongeacht of het om kinderen of om professionals gaat, dient er geen gebruik te worden gemaakt van juridisch jargon. De wet vereist immers dat de privacyverklaring in een begrijpelijke en eenvoudige taal wordt opgesteld.

Overigens hoeft de verklaring niet in schriftelijke vorm te zijn opgesteld. Zo is het, zeker voor kinderen kan dit leuk zijn, mogelijk om het via een video te doen. Wel dient u nog steeds de tekst van deze video te publiceren. Sommige van uw bezoekers kunnen namelijk slecht horend of doof zijn. Daarnaast dient de verklaring ook zeker niet lang te zijn. Lang is zelfs slecht. Het dient zo beknopt mogelijk te zijn. Als laatste dient privacyverklaring, zoals eerder vermeld, makkelijk vindbaar te zijn op de website. Een logische plek hiervoor is in de footer.

Cookies

Indien u voor Maatwerk van Young Law kiest, bevat de privacyverklaring bepalingen omtrent cookies. Deze bepalingen zijn beperkt en ‘statisch’. Daarom raden wij, indien u uw website regelmatig doorontwikkeld, aan om tevens een aparte cookieverklaring en cookie banner te hanteren. Dit product is dynamisch en past zich automatisch aan indien uw website nieuwe cookies plaatst op de apparaten van uw bezoekers. Met deze cookieverklaring en cookie banner, voldoet u (wat betreft cookies) geheel aan de AVG-wetgeving.

Vertaling

Indien u internationale klanten heeft, dient u uw privacyverklaring tevens in het Engels aan te bieden. Aangezien het belangrijk is dat de vertaling van het document juridisch juist is, werken wij voor de vertaling samen met juridisch vertaalbureau LinQuake. Als klant van Young Law kunt u voor een vaste prijs van €99,- ex btw uw privacyverklaring geheel juridisch juist laten vertalen naar het Engels, Duits, Frans of Spaans. Indien u van deze optie gebruik wilt maken, dient u bij bestelling de optie ‘Vertalen’ en de gewenste taal aan te vinken. Dit actietarief is slechts geldig indien u bij bestelling aangeeft dat u het document wilt vertalen.

AVG Pakket

Mogelijk heeft u naast een privacyverklaring tevens een verwerkersovereenkomst nodig. Op grond van de AVG-wetgeving dient u een verwerkersovereenkomst te sluiten met een derde, indien deze derde persoonsgegevens verwerkt die u heeft verzameld. Dit kunnen zowel persoonsgegevens van uw klanten zijn, als van uw werknemers. Het begrip ‘verwerken’ dient tevens zeer ruim geïnterpreteerd te worden. Zo valt het inzien van persoonsgegevens al onder het begrip ‘verwerken’.

Aangezien er een grote kans bestaat dat u tevens een verwerkersovereenkomst nodig heeft, hebben wij het AVG Pakket samengesteld. Dit pakket bestaat uit een privacyverklaring, verwerkersovereenkomst en een cookieverklaring + cookie banner. U ontvangt tevens een aantrekkelijke korting van €60,-.

Met een privacyverklaring van Young Law zorgt u voor:

  • een verklaring in begrijpelijke en eenvoudige taal;
  • dat u betreffende de privacyverklaring voldoet aan de AVG-wetgeving;
  • bespaart u enorm op de kosten t.o.v. een traditionele juridische dienstverlener; en
  • voorkomt u boetes.

 

 

Wilt u ook juridische documenten verkopen?


Krijgt u als websitebouwer of andere dienstverlener vragen over juridische documenten? Met Young Law Friendships kunt u nu zelf juridische diensten verkopen. U kunt met uw eigen juridische portal onze ‘zelf doen’ documenten en ‘maatwerk’ diensten aanbieden aan uw klanten! Ga naar Young Law Friendships om u aan te melden.

99,00

Extra: Vertalen

Ontvang uw privacyverklaring zowel in het Nederlands als in één van de onderstaande talen.

Extra: binnen 24 uur uw document

Ontvang uw privacyverklaring geheel op maat binnen 24 uur na bestelling.