Privacyverklaring

Op maat gemaakt € 100,-

Wij helpen jou persoonlijk met een juridisch contract op maat. Een contract dat past bij jouw bedrijf en dat geheel is afgestemd op de situatie. Telefonisch nemen wij alles met je door.

Zelf online maken € 29,-

Binnen 5 minuten het benodigde contract in jouw digitale kluis. Vul een gemakkelijke vragenlijst in, onderteken het online en download het contract. Opgesteld door advocaten en voor een Young Law prijs.

Beschrijving

Indien u een website heeft, is uw onderneming bijna altijd verplicht om op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een privacyverklaring (staat ook wel bekend als privacy statement) te hebben. Met bijna altijd, bedoelen wij in ieder geval wanneer uw website persoonsgegevens verzamelt. Dit product van Young Law voldoet aan de AVG-wetgeving die per 25 mei van kracht is.*

In tegenstelling tot bijvoorbeeld algemene voorwaarden, is een privacyverklaring geen overeenkomst. Het is, zoals het woord al doet vermoeden, een verklaring. In de privacyverklaring legt u uw bezoekers van de website uit welke persoonsgegevens u van hen verzamelt, met welk doel en wat u met deze gegevens doet.

Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn een heleboel verschillende soorten persoonsgegevens. Volgens de Wbp is een persoonsgegeven elk gegeven over een indentificeerbare natuurlijke persoon. In andere woorden betekent dit dat de informatie direct over iemand gaat, danwel naar iemand te herleiden is. In dit artikel leest u meer over wat persoonsgegevens nou precies zijn.

Doordat het geen overeenkomst maar een verklaring is, heeft u geen goedkeuring van uw bezoekers nodig. Wel dient u uw privacyverklaring te plaatsen op uw website. Dit mag niet weggestopt zijn op uw website, maar dient makkelijk zichtbaar en vindbaar te zijn voor uw bezoekers. Doorgaans treft u op websites de verklaring onderaan in de footer aan.

Waarom heb ik een privacyverklaring nodig?

Zodra de website van uw onderneming persoonsgegevens verzamelt, bent u wettelijk verplicht om een privacyverklaring te hebben. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt al heel snel. Indien u geen privacyverklaring heeft, kan de Autoriteit Persoonsgegevens uw bedrijf een dwangsom opleggen of een boete uitdelen. Vooral het krijgen van een boete is vervelend en deze kan zeer hoog zijn. De boete kan oplopten tot maarliefst €20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet van de onderneming indien uw bedrijf niet voldoet aan de informatieplicht.

Privacyverklaring in het licht van de AVG-wetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels GDPR) van kracht. Deze wetgeving komt vanuit de EU en is opgesteld om de privacyverordeningen in de EU meer gelijk te trekken. Dit heeft als gevolg dat de wetgeving omtrent privacyverklaringen verandert. Het wordt uigebreider en strenger. In andere woorden u heeft een nieuwe privacyverklaring nodig indien u deze al had. Dit klinkt als een verkooppraatje van onze kant uit, maar helaas voor u is het wettelijk gezien echt nodig. De wetgeving vereist namelijk dat u uw bezoekers betreffende meer punten gaat informeren. In totaal zijn dit er minstens 11 en in sommige gevallen zelfs meer. Wilt u weten om welke punten het gaat en wat de informatieplicht inhoudt? Lees dan dit artikel met meer informatie omtrent de privacyverklaring in het licht van de AVG-wetgeving.

Met Young Law ontvangt u een privacyverklaring die geheel voldoet aan de AVG-wetgeving.*

Begrijpelijke taal

De wet vereist tevens dat privacyverklaring beknopt, transparant, in begrijpelijke eenvoudige taal en in een toegankelijke vorm is opgesteld. Daarbij is het van belang welke doelgroep uw bezoekers vertegenwoordigen. Indien het om kinderen gaat dient de verklaring in een andere taal te zijn opgeschreven dan wanneer het om professionals gaat. Ongeacht of het om kinderen of om professionals gaat, dient er geen gebruik te worden gemaakt van juridisch jargon. De wet vereist immers dat de privacyverklaring in een begrijpelijke en eenvoudige taal wordt opgesteld.

Overigens hoeft de verklaring niet in schriftelijke vorm te zijn opgesteld. Zo is het, zeker voor kinderen kan dit leuk zijn, mogelijk om het via een video te doen. Wel dient u nogsteeds de tekst van deze video te publiceren. Sommige van uw bezoekers kunnen namelijk slecht horend of doof zijn. Daarnaast dient de verklaring ook zeker niet lang te zijn. Lang is zelfs slecht. Het dient zo beknopt mogelijk te zijn. Als laatste dient privacyverklaring, zoals eerder vermeld, makkelijk vindbaar te zijn op de website. Een logische plek hiervoor is onderaan de footer.

Met een privacyverklaring van Young Law zorgt u voor:

  • een verklaring in begrijpelijke en eenvoudige taal;
  • dat u betreffende de privacyverklaring voldoet aan de AVG-wetgeving;
  • dat u enorm bespaart op uw kosten t.o.v. een traditionele juridische dienstverlener; en
  • dat u boetes voorkomt.

 

* Alleen indien u kiest voor ‘Maatwerk’ van Young Law ontvangt u een document dat voldoet aan de AVG-wetgeving. Het template betreffende ‘Zelf doen’ van Young Law blijft tot en met 24 mei 2018 voldoen aan de Wbp-wetgeving, maar tot die tijd niet aan de AVG-wetgeving.

 

Onbeperkt juridische documenten opstellen?


Altijd snel en onbeperkt goede juridische documenten opstellen? Dan zijn de Young Law memberships misschien iets voor jou. Voor een vast laag maandbedrag kan je onder meer onbeperkt juridische documenten opstellen en ontvang je onbeperkt juridisch advies. Kijk snel bij de memberships of het iets voor jouw onderneming is!

100.00

Extra: binnen 24 uur uw document

Ontvang uw document geheel op maat binnen 24 uur na uw bestelling.