Verwerkingsregister

Beschrijving

Op grond van de AVG-wetgeving is het per 25 mei 2018 verplicht om een verwerkingsregister bij te houden. Het betreft een register van de verwerkingsactiviteiten die onder uw verantwoordelijkheid plaatsvinden.

Het doel van het verwerkingsregister is om ondernemingen te dwingen goed na te denken over wat zij doen met de persoonsgegevens die zij verzamelen en waarom zij dit doen. Het register is dan ook echt een verslaglegging daarvan. De toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, kan op ieder moment inzage in het register vorderen. Het is de verwachting dat de Autoriteit Persoonsgegevens steekproefgewijs gaat controleren of er daadwerkelijk een verwerkingsregister aanwezig is. Draag  er daarom zorg voor dat het register volledig en actueel is.

Wat neemt u op in een verwerkingsregister?

De punten die in ieder geval in het register per verwerking dienen te worden opgenomen, zijn de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke. Dit is niet alleen de naam van bedrijf X, maar tevens wie de verantwoordelijke manager is. Daarnaast dient er te worden vermeld voor welk doel de verweking plaatsvindt en op basis van welke grondslag. Naast deze punten zijn er nog meer punten die u per verwerking dient op te nemen.

Wat ontvangt u?

Na bestelling heeft u direct toegang tot twee soorten verwerkingsregisters:

  1. verwerkingsregister indien u verantwoordelijke bent. Deze versie zal u in de meeste gevallen dienen te hanteren; en
  2. verwerkingsregister indien u een verwerker bent.

Naast deze registers, ontvangt u tevens een uitgebreide toelichting op beide registers. Daardoor is precies duidelijk hoe u de registers dient te gebruiken.

AVG Pakket

Om te voldoen aan de AVG-wetgeving hebben wij een AVG Pakket samengesteld. Dit pakket bestaat uit de noodzakelijk documenten die u nodig heeft om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Voor een vaste prijs van €155,- ex btw (Zelf Doen van Young Law) of €299,- ex btw (Maatwerk van Young Law) ontvangt u de volgende documenten:

Met dit AVG Pakket voldoet u aan de AVG-wetgeving en ontvangt u tevens een korting van €77,- ten opzichte van wanneer u de documenten los zou bestellen.

Wilt u ook juridische documenten verkopen?


Krijgt u als websitebouwer of andere dienstverlener vragen over juridische documenten? Met Young Law Friendships kunt u nu zelf juridische diensten verkopen. U kunt met uw eigen juridische portal onze ‘zelf doen’ documenten en ‘maatwerk’ diensten aanbieden aan uw klanten! Ga naar Young Law Friendships om u aan te melden.

19,00

Op grond van de AVG-wetgeving is het per 25 mei 2018 verplicht om een verwerkingsregister bij te houden. In het verwerkingsregister houdt u de verwerkingsactiviteiten die onder uw verantwoordelijkheid plaatsvinden bij.