Privacyverklaring YL

Inhoud

 1. Waarom deze privacyverklaring?
 2. Rechtsgronden
 3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
 4. Bewaartermijnen
 5. Nieuwsbrieven en marketinge-mails
 6. Cookies
 7. Verwijzing naar andere websites
 8. Delen van persoonsgegevens met andere partijen
 9. Automatische besluitvorming
 10. Beveiliging
 11. Uw privacyrechten

1. Waarom deze privacyverklaring?

www.younglaw.nl is een website van Young Law B.V. (hierna: “Young Law”). Hier vindt u de privacyverklaring van Young Law. Young Law is gevestigd te Amersfoort aan de Spacelab 4 (3824 MR) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66173175. Wij zijn per e-mail te bereiken via contact@younglaw.nl en telefonisch op 085 065 47 37.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten u heeft. Dit in lijn met hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald.

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 maart 2021.

2. Rechtsgronden

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

 • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Young Law rusten;

Allereerst geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij het invullen van het contactformulier. Daarnaast is het verwerken van uw gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, want zonder uw contactgegevens is het niet mogelijk uw bestelde product(en) te leveren. Tenslotte rust er ook een wettelijke verplichting op Young Law om uw gegevens op te slaan voor facturatie, ingevolge vereist is om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

Bij het plaatsen van een bestelling op onze website zal worden gevraagd om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, woon- of kantooradres en betalingsinformatie. In sommige gevallen zullen wij vragen dat u bepaalde documenten upload via onze website en eventueel de naam verstrekt van uw bedrijf of het bedrijf waarvoor u werkt.

Om het bestelproces voor u te vereenvoudigen kunt u een gebruikersaccount aanmaken. Indien u in die toekomst een bestelling plaatst hoeft u dan niet opnieuw uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonadres, betalingsinformatie en eventueel de naam van uw bedrijf of het bedrijf waarvoor u werkt op te geven. Ook kunt u met een gebruikersaccount een review achter laten, en daarnaast kunt u een overzicht van uw bestellingen en facturen inzien.

Indien u onze website bezoekt maar geen bestelling plaatst op onze website, kunnen wij toch persoonlijke informatie van u verzamelen. Dit betreft informatie zoals welke browser u gebruikt, uw IP-adres, welk besturingssysteem u gebruikt en welke pagina’s u heeft bezocht op onze website.

Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt als u een contactformulier op onze website invult of een bestelling plaatst. Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. Ook worden de gegevens die u aan ons doorgeeft, tijdens het gebruik van een Intercom-chat of tijdens een telefoongesprek opgeslagen.

Optioneel verzamelen wij ook persoonsgegevens die fysiek van u worden verkregen tijdens een telefonisch (kennismakings)gesprek. Dit betreft de volgende gegevens: uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. Door middel van het verstrekken van deze gegevens gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die reeds zijn genoemd.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens zodat wij de juridische producten die u op onze website heeft besteld kunnen leveren. Met gegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres kan Young Law contact met u opnemen. Ook kan Young Law uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Wanneer u uw product heeft ontvangen en geen nadere vragen of opmerkingen meer heeft, zullen wij contact met u opnemen om te vragen of u een recensie wilt schrijven over uw ervaringen met Young Law.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zijn wij niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij u.

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens worden voor een termijn van zeven jaren opgeslagen. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen.

5. Nieuwsbrieven en marketinge-mails

Wij bieden een nieuwsbrief aan (via het nieuwsbriefsysteem van MailChimp) waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder meer nieuwe aanbiedingen op www.younglaw.nl en kortingsacties. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Ook kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar contact@younglaw.nl.

6. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels.

Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Raadpleeg onze cookieverklaring om te zien welke cookies wij van u verzamelen en met welk doel. In de cookieverklaring kunt u tevens aangeven welke cookies wij van u mogen verzamelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologieën.

7. Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website.

Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

8. Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor ons verrichten. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

 1. Het webhostingbedrijf die de website beheert en verzorgt;
 2. E-maildienstverlener;

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via onze partners.

9. Automatische besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit is voor onze dienstverlening niet nodig.

10. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Young Law beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Young Law een verwerkersovereenkomst gesloten met derden die uw persoonsgegevens verwerken. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

11. Uw privacyrechten

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar contact@younglaw.nl of telefonisch via 085 065 47 37.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.