Download uw Privacyverklaring AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Dat betekent dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving van kracht is. Het gaat gepaard met een versterking en uitbreiding van de privacyrechten. Als bedrijf dient u zich aan de nieuwe eisen van de AVG te houden, anders riskeert u hoge boetes. Zorg onder andere voor een goede privacyverklaring op uw website. Heeft u deze nog niet? Download de Privacyverklaring AVG dan hier.

Wanneer is een Privacyverklaring AVG nodig?

Bijna iedere onderneming heeft tegenwoordig een website en vaak wordt hiermee ook persoonsgegevens verzameld. Dit zijn bijvoorbeeld namen, adressen en telefoonnummers van uw bezoekers. Wanneer u deze gegevens verzamelt, stelt de AVG u verplicht om een privacyverklaring op uw website te vermelden. Hierin legt u uit welke persoonsgegevens u verzamelt, op grond van welke rechtsgrond u dit doet en met welk doel. De Privacyverklaring AVG, gemaakt door Young Law, voldoet aan de AVG-wetgeving en is hier te downloaden.

Privacyverklaring-AVG-Young-Law
Privacyverklaring-AVG-Young-Law

Wat moet er worden opgenomen in een Privacyverklaring AVG?

Wanneer u een privacyverklaring maakt die AVG-proof is, moet u vooral duidelijkheid verschaffen. Gebruik geen vakjargon en zorg dat uw doelgroep de tekst volledig kan begrijpen. De privacyverklaring omvat in ieder geval de algemene informatie van uw bedrijf, zoals de bedrijfsnaam (zoals ingeschreven bij de KvK) en contactgegevens.

Daarnaast geeft u aan waarom u de gegevens verzamelt, wat u ermee gaat doen en wat de gevolgen zijn als de bezoeker geen persoonsgegevens doorgeeft. Verder dient u aan te geven hoelang u de gegevens bewaart en dat de bezoeker recht heeft op inzage, rectificatie en het wissen van de persoonsgegevens. Ook moet de bezoeker worden geïnformeerd over het feit dat hij/zij eventueel een klacht mag indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

In sommige gevallen is het van belang dat u de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming in de privacyverklaring opneemt. Wanneer de gegevens worden doorgespeeld naar andere partijen, dient de bezoeker daarvan ook op de hoogte te worden gebracht. Ook moet de bezoeker op de hoogte worden gesteld van het feit dat hij/zij de toestemming mag intrekken.

Privacyverklaring AVG op maat

Het is per bedrijf verschillend wat voor gegevens u precies in de privacyverklaring moet invullen. Om er zeker van te zijn dat u dit juist doet, kunt u onze Privacyverklaring AVG hier downloaden. Deze wordt helemaal aangepast aan uw specifieke situatie. Zo weet u zeker dat u voldoet aan de eisen die de AVG aan u stelt.

Privacyverklaring-AVG-Young-Law

Wilt u meer weten? Bel ons gerust en wij helpen u met de perfecte oplossing.

Bel: 085 065 47 37 of Chat: hier