Privacyverklaring

Veel ondernemers hebben de term ‘privacyverklaring’ wel eens voorbij zien komen, al dan niet in het kader van de AVG. Als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG is het voor veel ondernemingen noodzakelijk hun privacybeleid nog eens flink op de schop te nemen of is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat er überhaupt een privacybeleid komt. Deze wettelijke plicht is er niet alleen voor grote binnen- en buitenlandse ondernemingen, maar ook voor de allerkleinste ondernemer in Nederland. Want wie klanten heeft, bezit vrijwel onvermijdelijk ook persoonsgegevens.

Door de druk die de AVG gezet heeft op het voorhanden hebben van een privacybeleid, kiezen velen ervoor om documenten zoals de privacyverklaring van anderen over te nemen om zo ‘maar’ aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Maar wat is zo’n privacyverklaring nou eigenlijk en wat zet je dus zomaar op je website?

Gegevens kwalificeren onder de AVG vrij eenvoudig als ‘persoonsgegeven’ en dus is het ook voor uzelf prettig als u weet waar zoal aan gedacht moet worden als het gaat om bescherming van die gegevens. De privacyverklaring is er echter bovenal om uw klanten te informeren over de gegevens die u als onderneming over ze verzamelt en welke rechten zij met betrekking tot die gegevens hebben. Bij het opstellen van de privacyverklaring besteden wij uiteraard aandacht aan alle wettelijke vereisten, maar zorgen we er dus bovenal voor dat het document voor uw klant leesbaar is. Het is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld algemene voorwaarden, een document dat voornamelijk voor hen is bedoeld.

Bij het opstellen van het document besteden we daarnaast aandacht aan bepaalde punten waarvan het Europese verband van privacytoezichthouders aangeeft dat deze in het document vermeldt moeten worden. Hierbij kunt u denken aan de identiteit van de ‘verantwoordelijke’, maar toch vooral waarvoor het noodzakelijk is dat u persoonsgegevens van uw klanten verzamelt. Ook vinden wij het belangrijk dat uw klanten weten waar ze naartoe kunnen, mochten zij een klacht hebben over hoe u met hun gegevens omgaat.

Het is zaak dat u klanten vooraf informeert over uw privacybeleid omdat het een legitieme grond is en moet zijn voor mensen om wel of niet een overeenkomst aan te gaan. Privacy is, al helemaal sinds de AVG, nou eenmaal een waardevol bezit. Met een duidelijke privacyverklaring laat u aan uw klanten ziet dat u de waarde daarvan inziet en met beleid daarmee omgaat.