Webshop
Leestijd: 4 minuten

Stappenplan webshop beginnen

Wanneer u een webshop start bedenk dan dat dit meer met zich meebrengt dan alleen de ontwikkeling van een goede website. We zetten enkele stappen voor u op een rijtje.

 • Is uw webshop een onderneming?
 • Wat zijn de voorwaarden voor een webshop aan huis?
 • Is de domeinnaam van uw webshop geregistreerd?
 • Wanneer moet u uw webshop inschrijven bij de KvK
 • Welke belastingen moet u betalen
 • Zorg voor een goede administratie
 • Wat zijn de wetten en regels voor online verkoop
 • Hoe voorkomt u fraude
 • Heeft u algemene voorwaarden
 • Voldoet u aan de eisen voor producten, verpakking en etikettering
 • Wanneer vraagt u een webshop keurmerk aan

Is uw webshop een onderneming?

Wanneer u producten verkoopt of levert tegen betaling en u hiermee winst behaalt, dan kan het zijn dat de belastingdienst uw webshop ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Alleen wanneer alle activiteiten van uw webshop zich afspelen in de ‘hobby- of familiesfeer’ dan bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Om te bepalen of u ondernemer bent let de belastingdienst op:

 • Bepaalt u zelf hoe u uw werk doet? Stelt u zelf uw prijzen vast? Gebruikt u eigen materialen, gereedschappen of apparatuur?
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf? Loopt u financieel risico als u uw werk niet goed doet?
 • Continuïteit. Stopt u tijd en geld in het werven van nieuwe klanten? Beschikt u over genoeg geld om het bedrijf een tijd te laten draaien?
 • Omvang van uw bedrijf. Werkt u voor verschillende opdrachtgevers? Wat is de gemiddelde jaaromzet?

Bij de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting draait het om uw hele situatie als ondernemer. Dus om hoe u werkt en om alle opdrachten in een bepaald belastingjaar.

Wat zijn de voorwaarden voor een webshop aan huis?

Wanneer u een webshop aan huis hebt, krijgt u te maken met de Wet Koop op Afstand. Bij koop op afstand vindt er geen contact plaats met de verkoper. De verkoper is verplicht om de consument (koper, klant) te informeren over het product en de bedenktijd. Tijdens die bedenktijd kunnen de consumenten de koop ongedaan maken zonder kosten. Daarnaast krijgt u ook te maken met bijvoorbeeld garantie en retourrecht. Zorg dat u weet waarmee u rekening moet houden voordat u uw webshop definitief start! U kunt hiervoor een  leveringsvoorwaarde (juridisch document) laten opstellen.

Is de domeinnaam van uw webshop geregistreerd?

Als u een website wilt opzetten, kiest u een internet domeinnaam (internetadres). U moet een domeinnaam kopen en registreren. Een domeinnaam is het internetadres van uw webshop. U mag geen domeinnaam gebruiken die al bestaat.

Wanneer moet u uw webshop inschrijven bij de KvK

De KvK toetst of u ondernemer bent op een drietal zaken:

 • U levert goederen en / of diensten.
 • U vraagt hier meer voor dan alleen een symbolische vergoeding voor. Wanneer u alleen een onkostenvergoeding of reiskostenvergoeding vraagt dan bent u geen ondernemer.
 • U neemt deel aan het economisch verkeer. Het is belangrijk dat u zaken doet met derden.

Wanneer u voldoet aan deze eisen dan bent u voor de KvK ondernemer en kunt u zich inschrijven. U moet, als startende ondernemer ook een rechtsvorm kiezen. De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst.

Welke belastingen moet u betalen

Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u een omzetbelastingnummer en een btw-identificatienummer (btw-ID). U bent als ondernemer belastingplichtig voor:

 • Inkomstenbelasting
 • Omzetbelasting

Voor de inkomstenbelasting betaalt u belasting over de winst. Over de meeste producten en diensten betaalt u omzetbelasting (btw). U mag de btw doorberekenen in uw prijzen en na verkoop moet u deze afdragen aan de belastingdienst. In Nederland zijn 3 btw-tarieven en voor bepaalde goederen en diensten geldt een vrijstelling.

Zorg voor een goede administratie

Wettelijk is iedere ondernemer verplicht een administratie bij te houden. Die administratie moet voldoen aan bepaalde regels. Doet u alleen zaken in Nederland dan moet die administratie 7 jaar worden bewaard. Wanneer u ook zaken doet in het buitenland dan dient de administratie 10 jaar bewaard te blijven. Wilt u profiteren van ondernemersaftrek hou dan een urenregistratie bij.

Wat zijn de wetten en regels voor online verkoop

Verkoopt u via internet aan consumenten? Bijvoorbeeld via een website of via sociale media? Zorg dan dat uw klanten weten waar ze aan toe zijn. Er zijn wettelijke regels voor wat u daarover op uw website moet zetten. Die verplichtingen zijn te vinden op de site van de KvK. U bent verplicht uw klanten te informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet. Zet altijd een privacyverklaring op uw webshop, hiermee voldoet u aan deze eis.

Hoe voorkomt u fraude

U moet maatregelen nemen om uw klanten te beschermen. Uw klanten en bezoekers moeten uw webshop veilig kunnen bezoeken. Daarom moet uw webshop beveiligd zijn. U kunt met TLS (Transport Layer Security) het netverkeer versleutelen en hiermee voorkomt u dat persoons- en betalingsgegevens van uw webshop bezoekers worden onderschept.

Heeft u algemene voorwaarden

Om uzelf als ondernemer te beschermen tegen financiële risico’s is het verstandig om algemene voorwaarden (juridisch opgesteld document) te gebruiken.

Voldoet u aan de eisen voor producten, verpakking en etikettering

Aan alle producten die u in de Europese Economische Ruimte (EER ofwel Europa, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) verkoopt moeten voldoen aan producteisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu Daarnaast worden ook aan verpakkingen en etiketten eisen gesteld waaraan uw webshop moet voldoen.

Wanneer vraagt u een webshop keurmerk aan

U kunt voor uw webshop een keurmerk aanvragen en de modelvoorwaarden downloaden bij webwinkelkeur, thuiswinkel.org, keurmerk. Info en Qshops.org.

Iedereen kan een webshop starten, maar hulp hierbij is zeker welkom

Bijna iedereen kan zomaar een webshop starten. Maar zoals u hierboven heeft kunnen lezen komt er nogal wat bij kijken. U kunt voor advies over juridische zaken en juridische documenten terecht bij YoungLaw.nl.

Geschreven door Jessica, Chief Operating Officer