Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Leestijd: 2 minuten

Dat de coronacrisis voor veel zelfstandig ondernemers een groot financieel risico vormt is inmiddels overduidelijk. Om zelfstandig ondernemers de crisis te helpen doorstaan heeft het kabinet de Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers in het leven geroepen (Tozo). Deze regeling staat open voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. In deze blog bespreken wij de voorwaarden waar zelfstandig ondernemers aan moeten voldoen, willen zij in aanmerking komen voor de Tozo.

Inhoud Tozo

Deze Tozo loopt (voorlopig) tot 1 juni 2020 en biedt 2 vormen van ondersteuning:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden een uitkering van maximaal € 1.500 netto.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Voorwaarden

 • Hoewel de Tozo is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), heeft de Tozo soepelere voorwaarden vanwege de bijzondere situatie. Zo hoef je bijvoorbeeld de inkomensondersteuning voor levensonderhoud later niet terug te betalen., en is geen vermogenstoets, geen levensvatbaarheidstoets en geen partnerinkomenstoets vereist.
  Aan de volgende voorwaarden moet je als zelfstandig ondernemer echter wél voldoen om aanspraak te maken op de Tozo:
 • Je woont in Nederland, en bent en Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Ook je bedrijf is in Nederland gevestigd of de werkzaamheden van je bedrijf vinden hoofdzakelijk in Nederland plaats.
 • Je bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Als gevolg van de coronacrisis heb je een inkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor je bedrijfskrediet nodig hebt.
 • Je bedrijf is economisch actief en je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf.
 • Je bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen.
 • Je voldoet over 2019 aan het urencriterium. Dit betekent dat je minimaal 1.225 uur werkzaam bent geweest in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Indien ja na 1 januari 2019 bent gestart met je eigen onderneming, moet je in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in je bedrijf gewerkt hebben.
 • Je bent voor 17 maart 2020 om 18.45 uur je onderneming gestart en ingeschreven bij KVK.
 • De uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op jou van toepassing.

De aanvraag

De Tozo wordt uitgevoerd door de gemeenten. Dit betekent dat je voor je aanvraag dus ook bij de gemeente moet zijn: Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd. Het aanvraagformulier kun je terugvinden op de website van je gemeente.

De Tozo werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart (direct aanvragen is dus niet nodig). Vanwege de drukte bij de gemeenten wordt u dan ook verzocht om pas uw aanvraag in te doen op het moment dat u daadwerkelijk financiële ondersteuning behoeft.