In 2016 is door de Europese Commissie het Online Dispute Resolution-platform (ODR) in het leven geroepen. Dit platform stelt consumenten in staat buiten de rechter om klachten in te dienen over online ondernemers, die vervolgens worden behandeld door een geschillenorgaan. Maar wat betekent dit eigenlijk voor u als ondernemer?

Wat is ODR?

ODR staat voor ‘Online Dispute Resolution’, een vorm van geschillenbeslechting buiten de rechter om. Via het EU-platform voor ODR kunnen consumenten klachten indienen over ondernemers die online producten of diensten aanbieden, waarna het platform ervoor zorgt dat de klacht op de juiste manier bij de juiste geschillenbeslechter terechtkomt.
Als een consument een klacht heeft, dient hij eerst contact op te nemen met de onderneming om te kijken of samen tot een oplossing kan worden gekomen. Geeft de onderneming geen gehoor aan de klacht of lukt het niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kan de consument het geschil indienen bij het ODR-platform. Het platform stelt naar aanleiding hiervan een geschillenorgaan voor om het geschil op te lossen, maar consument en ondernemer kiezen samen welk orgaan de klacht uiteindelijk behandelt. Hiervoor hebben de partijen 30 dagen de tijd. Als eenmaal een geschillenorgaan is gekozen, handelt dit orgaan de klachtenprocedure binnen 90 dagen af.

Wat betekent dit voor mij als ondernemer?

De invoering van ODR heeft een aantal gevolgen voor ondernemers die via een online platform producten of diensten aanbieden. Zo bent u verplicht uw klanten te informeren over het bestaan van het ODR-platform door hiernaar te verwijzen door middel van een eenvoudig vindbare link op uw website. Verder bent u verplicht om een e-mailadres op de website te plaatsen, zodat klanten een eerste aanspreekpunt hebben voor eventuele klachten. Bent u al aangesloten bij een nationale geschillencommissie? Dan gelden er aanvullende verplcihtingen. Zo moet u bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden aangeven dat de consument ook gebruik kan maken van het ODR-platform voor het oplossen van een conflict.

Algemene voorwaarden van Young Law

Bij Young Law zorgen wij ervoor dat alle documenten die u bij ons bestelt in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving. Om deze reden bevatten onze algemene voorwaarden altijd een klachtenregeling. Hierin staat vermeld aan wie klanten hun klachten in eerste instantie kunnen richten, maar ook bevat deze regeling – indien van toepassing – een verwijzing naar het Europese ODR-platform. Zo voldoet u met de algemene voorwaarden van Young Law volledig aan de Europese wetgeving over dit platform!

Meer weten? Bezoek dan onze website, neem contact met ons op via de online chatfunctie op onze webiste of bel met één van onze juristen via +31 (0)85 065 47 37.