In veel arbeidsovereenkomsten is een geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding en/of relatiebeding te vinden. Het is echter niet altijd duidelijk wat deze bedingen precies inhouden. Een veelgehoorde vraag van klanten is dan ook: ‘wat betekenen deze bedingen voor mij, en heb ik er wat aan om ze in mijn arbeidsovereenkomsten op te nemen?’ Om deze vraag te beantwoorden, leggen wij hieronder uit wat deze drie bedingen inhouden en in hoeverre zij gunstig kunnen zijn voor u als ondernemer.

Geheimhoudingsbeding

Als werkgever kunt u er groot belang bij hebben dat uw werknemer geen vertrouwelijke informatie over uw bedrijfsaangelegenheden verstrekt aan derden. Een geheimhoudingsbeding zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie ook daadwerkelijk geheim blijft door de werknemer een geheimhoudingsplicht op te leggen. Ook als u denkt geen bedrijfsgeheimen te hebben, is een geheimhoudingsbeding aan te raden. Zo voorkomt u dat informatie over uw werkwijze of uw leveranciers opeens bij de concurrent terecht komt.

Concurrentiebeding

Met een concurrentiebeding zorgt u ervoor dat het uw werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst verboden is werkzaam te worden bij uw concurrenten of om als zelfstandige uw bedrijf te gaan beconcurreren. U als werkgever kunt er natuurlijk belang bij hebben dat uw ex-werknemer niet werkzaam wordt bij een concurrent. Het concurrentiebeding beperkt echter wel de arbeidsvrijheid van uw werknemer; daarom kunt u het beste alleen een dergelijk beding opnemen wanneer u aanmerkelijke schade zal lijden door concurrerende handelingen van de werknemer. Bovendien moeten de activiteiten die het concurrentiebeding verbiedt duidelijk worden afgebakend.

Relatiebeding

Het relatiebeding kan worden gezien als een bijzondere vorm van het concurrentiebeding. Met het beding verbiedt u uw werknemer om, na het einde van de arbeidsovereenkomst, uw relaties te benaderen en/of voor deze relaties te gaan werken. Deze ‘relaties’ kunnen bijvoorbeeld uw klanten of leveranciers zijn. Het is belangrijk dat er overeenstemming bestaat tussen u en de werknemer over de precieze relaties waarop het relatiebeding van toepassing is.

Boetebeding

Om er zeker van te zijn dat de bovenstaande clausules ook echt door uw werknemer worden nagekomen, kunt u daarnaast een boetebeding in de arbeidsovereenkomst laten opnemen. Een dergelijk beding houdt in dat de werknemer een boete verschuldigd is als hij of zij bepaalde voorschriften overtreedt. Er moet duidelijk vastgelegd worden om welke voorschriften het precies gaat, en welke boete op de overtreding hiervan staat. U kunt aangeven dat de boete vermeerderd wordt met een bepaald bedrag voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Voor het boetebeding gelden bepaalde wettelijke vereisten; vraag hiernaar bij de Young Law-medewerker die uw arbeidsovereenkomst opstelt!

Maatwerk door Young Law

Wanneer u uw arbeidsovereenkomst door Young Law laat opstellen, wordt er een medewerker aangewezen waarmee u persoonlijk contact heeft en die voor u de overeenkomst gaat opstellen. Deze medewerker kan u meer vertellen over bovenstaande bedingen, en van persoonlijk advies voorzien als u zich afvraagt welke bedingen u allemaal in uw overeenkomst op moet nemen. Een arbeidsovereenkomst op maat bestelt u hier.