Als ondernemer zult u vaak situaties tegenkomen waarin u afspraken wilt maken met een bepaald persoon of een bedrijf. Het is dan handig om deze afspraken vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst, zodat u zeker weet dat de ander zijn beloftes ook nakomt. Het kan echter verwarrend zijn welke overeenkomst u precies nodig heeft; met zoveel verschillende opties, is het logisch dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. In dit artikel zullen we uitleg geven over drie van de meest voorkomende vormen van een overeenkomst. Sluit uw situatie niet aan bij één van deze vormen? Ook dan bieden wij u een oplossing op maat. Lees verder om erachter te komen welk soort overeenkomst het beste past bij uw situatie!

Arbeidsovereenkomst

Een van de meest gesloten overeenkomsten is zonder twijfel de arbeidsovereenkomst. Hierin neemt u alle afspraken op die u sluit met uw werknemer, dat wil zeggen met een individu dat in loondienst voor uw bedrijf gaat werken. Een goede arbeidsovereenkomst bevat zowel de rechten en plichten die gelden voor u als werkgever, als de rechten en plichten die gelden voor de werknemer. Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst dient u zich als werkgever te houden aan een aantal wettelijke regels. Een arbeidsovereenkomst op maat van Young Law voldoet vanzelfsprekend altijd aan de geldende wettelijke regels, waardoor u zeker kan zijn van uw positie binnen de arbeidsrelatie met uw werknemer.

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten mogelijk, zoals:

  • contract voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst wordt ook wel een vast contract genoemd. De werknemer heeft hierbij een vast dienstverband, en blijft dus in dienst tot hij zijn baan opzegt, wordt ontslagen, of er met wederzijdse goedkeuring wordt besloten het dienstverband te beëindigen.
  • contract voor bepaalde tijd. Bij een dergelijke overeenkomst staat de einddatum van het dienstverband vast. Een andere optie is dat het contract wordt aangegaan voor bijvoorbeeld de duur van een bepaald project; het dienstverband eindigt dan automatisch als het project beëindigd is.
  • nuluren-contract. Als u uw werknemer niet wekelijks voor hetzelfde aantal uren nodig hebt, is het handig om een nulurencontract te sluiten. De werknemer is dan op oproepbasis beschikbaar.

Hiernaast zijn ook andere vormen mogelijk. Neem contact met ons op om alle mogelijkheden voor uw arbeidsovereenkomst te bespreken.

Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht kunt u sluiten wanneer iemand voor uw bedrijf werkzaamheden gaat verrichten tegen een vergoeding, maar deze persoon niet bij u in loondienst treedt. Een belangrijk verschil met de arbeidsovereenkomst is dat de vergoeding geen uitbetaling in de vorm van loon mag zijn. Ook heeft de opdrachtgever, in tegenstelling tot de werkgever, geen gezag over de opdrachtnemer. Onze juristen helpen u graag met het opstellen van een overeenkomst van opdracht op maat, waarin u al uw afspraken met uw opdrachtnemer kunt vastleggen.

Samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen partijen die met elkaar willen samenwerken. Een dergelijke samenwerking kan veel verschillende vormen aannemen. Het is daarom belangrijk om de rechten en plichten van de verschillende partijen duidelijk vast te leggen in een overeenkomst, evenals de duur van de overeenkomst en de manieren om deze te beëindigen. Ook is het essentieel om afspraken te maken over de verdeling van de winst en de aansprakelijkheid. Onze juristen kunnen u adviseren over de beste manier om dit te regelen, en kunnen vervolgens alle afspraken tussen u en de andere partij(en) vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst op maat.

Andere overeenkomst? Geen probleem!

Ook als bovenstaande overeenkomsten niet passen bij uw situatie, kijken wij graag of wij u kunnen helpen. Door het bestellen van de ‘blanco’ overeenkomst op maat weet u zeker dat u het juiste type overeenkomst krijgt voor uw verhouding met de wederpartij. Een van onze juristen zal contact met u opnemen om te bespreken welke afspraken u in het contract wilt vastleggen en hoe u uw rechtsverhouding met de andere partij wilt regelen, waarna een overeenkomst op maat voor u wordt opgesteld. Om zeker te weten dat wij de overeenkomst die u nodig heeft kunnen opstellen, kunt u ons – voordat u bestelt – bellen op +31 (0)85-065 47 37.

Algemene voorwaarden

Belangrijk om over na te denken is tot slot de mogelijkheid om algemene voorwaarden te laten opstellen. Algemene voorwaarden zijn de aanvullende afspraken die onderdeel uitmaken van elke overeenkomst die u sluit. Zo kunt u steeds nieuwe overeenkomsten sluiten met nieuwe kernafspraken, terwijl de randvoorwaarden hetzelfde blijven. Om te bepalen of u naast een overeenkomst ook voordeel kan hebben van goed geformuleerde algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen met Young Law voor een vrijblijvend advies.